'Spontaan' reageren                                                                           Terug

Materiaal: Tekst met voldoende wit-marge - kleurpotloden of stiften.

Werkwijze:

1.1   Lees aandachtig in stilte de tekst
1.2 Lees de tekst hardop

1.3

Herlees de tekst en maak er aantekeningen bij:

 • Wat valt je op?
 • Wat treft je?
 • Wat vind je sterk?
 • Wat vind je raar?
 • Waar heb je moeite mee?
 • Waar heb je vragen bij?
 • ....

Bewerk de tekst met: onderstrepen, omcirkelen, pijlen trekken, uitroeptekens, vraagtekens......
Noteer in de marge je uitlatingen en eventuele vragen.

1.4

De verschillende aantekeningen worden uitgewisseld. Per deelnemer of vers per vers.
Doe dit op een groot vel papier. Dan kan je opvallen:

 • de aantekeningen die terugkeren
 • de verschillende reacties
 • het vraagteken dat wordt opgevangen door een andere aantekening.

Maak er geen discussie van. Beperk het bevragen van elkaar tot:

 • Waarom zie je dat zo?
 • Wat bedoel je daar mee?
 • Kan je dat nog eens met andere woorden zeggen?
1.5 Bespreek nu:
 • Wat betekent dit voor mijn eigen leven?
 • Welk appèl zit daar in voor mij?
1.6 Biddend en zingend afsluiten

Terug