Bezinning van deze maand

Maria en Titus

De meimaand, Mariamaand, een voorproefje van blijdschap om de naderende warmte van de zomer. Jeugdherinneringen aan bloemen plukken langs de slootkant en thuis bij het Mariabeeld plaatsen.

In de nis in onze kamer staat Maria en deze maand pluk ik kleine bloemen, die ik op een wandeling tegenkom om ze bij haar te plaatsen. Uitdrukking van genegenheid en verbondenheid met Maria. Velen van onze oudere generatie hebben als laatste doopnaam Maria.  Zij was de Moeder tot wie je je wendde als je geen grip meer had op dingen die in je leven gebeurden. Waarom zou ik dit in de verleden tijd schrijven. In de loop der tijd heeft Maria, de moeder van Jezus alleen maar aan diepte gewonnen in mijn leven. Haar openstaan naar de wereld, haar ontvankelijkheid, haar ja zeggen tegen het leven dat van haar werd gevraagd, het verstaan van haar roeping, haar bescheiden houding, haar vertrouwen in haar Kind, haar liefde voor de mensheid. “Vrouw, zie daar uw zoon...”   Woorden die ons zo uitnodigen tot liefde voor de ander, die verder gaat dan de biologische band. Iets wat Franciscus goed had begrepen.

Deze meimaand heeft dit jaar een bijzondere kleuring: de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei. Daarom heb ik naast Maria een plekje ingeruimd voor mijn Titusbeeldje*. Titus had een bijzondere relatie tot Maria. Hij stelde dat Maria geroepen is om ons oog naar God te richten, “opdat God in ons leeft, zoals Hij leefde in haar, en door de daad uit ons geboren, uit ons tevoorschijn treedt”.  In heel haar leven en overduidelijk uitgesproken in het Magnificat laat Maria zien hoe God in haar leeft. Die woorden van goddelijke inwoning, het Godsbegrip van Titus, is door Chris Fictoor (musicus en karmeliet 3de Orde) heel mooi verstillend op muziek gezet. Woorden om te zingen, te beluisteren en te overwegen: ”In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, God zo nabij en ver. God is er altijd. Wij moeten Hem niet zoeken, op pleinen en in straten, maar in het meest innerlijke van ons wezen, opdat wij Hem daar zien met ons verstand, liefhebben met onze wil, vasthouden met al onze vermogens, opdat Hij in ons leeft, steeds meer”.  

Een gezegende meimaand

vol vrede en alle goeds

 

Angela Twickler ofs

 

(*Onze parochie in Leeuwarden heette voor de fusie Titus Brandsma Parochie en zo mocht ik dit beeldje ontvangen.)