Bezinning van deze maand

Het kruis van San Damiano

Jezus' ogen kijken me aan vanaf het San Damiano-kruis. Ogen van Christus die Franciscus' bidden beantwoorden met het zo richting- en zingevende kompas van "ga en herstel mijn huis." 

Ik stel me ook voor hoe Jezus barmhartig, vol compassie, keek naar de nood van de blinde Bartimeus, of naar de Samaritaanse bij de put, de tollenaar Zacheüs, de bloedverliezende vrouw, of vanaf het kruis naar Zijn moeder en Johannes.

Christus deelt zijn compassie, kompas, kruis en contemplatie met elk van ons. Zie hoe Jezus of in stilte biddend doorbrengt of bezig is aan de zijde van de randgroepen en mensen aan de onderkant van de maatschappelijke hiërarchie. Jezus staat achter de lijdenden, totdat het demoraliseren ophoudt. Is dit niet de kernbetekenis van zijn kruisiging, en waarom het kruis ons unieke middel tot verlossing en bevrijding is?

Zijn kruis praat met elk van ons, vanuit een diep "Neem je kruis op en volg Mij.” Zijn kruis kan "ora et labora", contemplatief gebed en actief werken in ons opwekken. Onze bezinningsdag op 26 november 2022 gaat over contemplatie. Met onder andere onverdeeld bewustzijn, kompas en compassie. Mogen wij, zoals Franciscus en Clara, ons gedragen weten door Jezus. Jezus die ons vol compassie aankijkt vanaf elk kruis. Doch in het bijzonder het San Damiano-kruis. 

Vrede en alle goeds.

Felix van Hulsen ofs