Bezinning van deze maand

Bewegen naar vrede en alle goeds

Ooit hoorde Franciscus een stem vanaf het grote kruis in de bouwvallige kapel van San Damiano: “Franciscus, ga mijn huis herstellen! Je ziet toch dat het geheel aan het vervallen is.”  Franciscus begon eerst met het herstel van dit verwaarloosde kerkje.

Zijn grotere herstelwerk ving daarna aan, door verwijzend naar het Evangelie zichzelf en zijn vrienden onder de bezieling van de Heilige Geest te plaatsen en iedereen die ze tegenkwamen "Vrede en alle goeds" te wensen.  Zo bouwde hij de kerk op als een gemeenschap van gelovigen, van broeders en zusters.

Vrede voor iedereen. Hoe bereik je vrede? Onze Verlosser leert ons: " ... Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, ...".  Vergeving is de weg naar vrede, waarbij we in het vergeven meningen en oordelen los mogen laten.   

Wij, seculiere franciscanen, wensen iedereen "Vrede en alle goeds" en werken aan onszelf om een vredelievende houding tegen anderen aan te nemen. Het beeld van de Gekruisigde aan het San Damiano-kruis helpt ons daarbij: Hij die zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven".

Laten we samen bidden:
"God, dank U, dat U elk van ons liefhebt en nodig hebt voor het opbouwen van de gemeenschap van gelovigen.
Dat ons leven een oefenschool van vergeven, mag zijn, die leidt tot vrede en alle goeds voor allen.
God, laat Uw Pinkster-Geest onze bonte verscheidenheid van zielen en tongen vrij bewegen tot eenheid. 
Opdat we een levende zegen zijn voor velen, zoals onze voorbeelden Franciscus en Clara".

Dierbare broeders en zusters, een gezegend en zegenrijk "Zalig Pinksteren en Vrede en alle goeds".

Felix van Hulsen ofs