Bezinning van deze maand

 

Mei ;
Dodenherdenkingen, Bevrijdingsfeesten, Hemelvaart en Pinksteren.
Voor ons vooral Maria-maand. we focussen op Maria als Moeder.
'Met een onuitsprekelijke genegenheid heeft Hij (Franciscus) de Moeder van
de Heer Jezus Christus liefgehad.
Omdat Zij de Heer van de heerlijkheid tot onze Broeder heeft gemaakt.
En omdat wij door Haar barmhartigheid hebben verkregen' (Leg. Mai. IX,3).
Want wie kan de Heer tot onze Broeder maken, als zij niet ook onze Moeder is?'
'Ga met alles naar Maria, zij luistert en troost je'. (Paus Franciscus.)
==

Landelijk keuzekapittel

Heer, onze God,
wij geloven, dat U ons tot uw dienst geroepen hebt
en dat U ons in deze gemeenschap hebt samengebracht.
Wij willen U danken voor al uw goede gaven.
Wij kennen onze zwakheid
en de ontoereikendheid van onze krachten.
Daarom vragen wij uw zegen over dit kapittel:
dat wij uit wat wij hier samen doen en beleven
nieuwe kracht en hoop mogen putten
om trouw te beantwoorden aan onze roeping.
Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
Amen.

Gebed bij de opening van het kapittel
Blz. 86 Handboek OFS