Fioretti Masanga (Paramaribo)

Voor informatie contact opnemen met secretaris Cynthia Bellamy ofs: cynthia.bellamy2961@gmail.com

Sinds het keuzekapittel, gehouden 17 februari 2018, bestaat het bestuur uit:
Minister: Eunice Berghout
Viceminister: Carla Rees
Secretaris: Cynthia Bellamy
Penningmeester: Cornelly Pleisner
Vormingsverantwoordelijke: Kenneth Vigelandzoon


Jongerenkamp 2016

In september 2016 is door de broederschap Fioretti Masanga voor het eerst een weekendkamp voor jongeren georganiseerd. Het kamp had als thema: "In de voetsporen van Franciscus".

Het leek even alsof er geen belangstelling was voor het landelijk gehouden jongerenkamp. De donateurs liepen ook niet warm voor ons project. Geleidelijk aan kwam er wat schot in. Er waren in totaal 35 geregistreerden, maar zeker 6 meldden af. Het leek haast op een jongenskamp vanwege het hoger aantal jongens dan meisjes. Met franciscaanse vreugde gingen wij in een grote militaire bus achter de Internationale Luchthaven Zanderij naar Ayoko Kazerne te Bosbivak (Bos Bivakkeren). De jongste deelnemer was 14 jaar en de oudste Zr Carla OFS lid 81 jaar. De kok en zijn team van de Kazerne zorgden voor de (betaalde) maaltijden wat ons leden ruimte gaf om met de jongeren te werken. Het programma varieerde veel. Na de kennismaking met "mezelf, wie ben ik?", waarbij ingegaan werd op dat wat een mens mens maakt in relatie tot de vraag "Wie zegt gij dat ik ben?" Dit thema was ter introductie op de bekering van Franciscus. Let wel, dit kamp was niet zozeer gericht op de jongeren alleen, maar meer gericht in relatie tot hun naaste met broer Frans als getuige. Het volgende thema "in de voetsporen van Franciscus" werd verzorgd door broeder Paul Tjon Kiem Sang, secretaries van de Bisschop, die een grote bewondering heeft voor broeder Frans. Hieraan opvolgend in de avond deel 1 van de film "Broeder Zon, zuster Maan". De film heeft indruk gemaakt op de jongeren. Wij introduceerden ook het getijdengebed, althans delen daarvan en het Zonnelied. Sport en spel ontbraken zeker niet en een bonte avond waar zij vrij waren hun talenten te delen. Een belangrijk deel van het kamp is de uitdrukking van de 7 werken van Barmhartigheid in hedendaagse situaties. Hoe maak je een connectie tussen geloven en doen.

Het kamp kan beschreven worden als heel vruchtbaar en nu al zijn er verzoeken van de jongeren voor herhaling. Wat wij beogen om hen in maandelijkse bijeenkomsten te voeden met de Franciscaanse spiritualiteit.

Wij zijn super erkentelijk voor alle donateuren en hopen dat u in de toekomst weder niet zal schromen de jongeren in OFSS te steunen onderweg naar morgen. Dit kamp is mogelijk gemaakt door vele donaties in natura en geld. Hiervoor zeggen de jongeren middels deze collage dank. Op 1 oktober is een terugkomdag georganiseerd.


Nieuw bestuur gekozen op 17 februari 2015

Tijdens het kapittel op 17 februari werd een nieuw bestuur gekozen:

Minister: Cynthia Bellamy
Vice-minister: Orlanda Trustfull
Secretaris: Kenneth Vigelandzoon
Penningmeester: Cornelly Pleisner
Vormingsverantwoordelijke: Carla Rees 

Onderstaand een foto van het kapittel en de bevestiging van het nieuwe bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opnames en professies op 17 februari 2015

Tijdens een plechtige Eucharistieviering werden bij de broederschap Fioretti Masanga drie zuster opgenomen en legden drie zusters professie af op de regel van Franciscus.

 

Opgenomen bij de broederschap zijn:

Annemarie Alvares-Linger

Diana Lie A Jen

Esmuralda Mawdo

 

 

 

 

 

 

 

 

Professie op de Regel hebben afgelegd:

Carla Rees

Cornelly Pleisner

Josephine Lie A Jen-Alexis

 

 

 

 

 

 

 

 


Een nieuw bestuur, 28 november 2011

Minister:                                Edmé Leter
Vice-minister:                         Marie Ligeon
Secretaris:                             Cynthia Bellamy
Penningmeester:                     Eunice Berghout
Vormingsverantwoordelijke:      Kenneth Vigelandzoon

Voor het verslag klikt u op onderstaande link
Keuzekapittel nov. 2011

 


Oprichting broederschap op 21 november 2009

 


In een plechtige viering op 21 november 2009, waarin bisschop Willem de Bekker voorging, zijn 6 zusters opgenomen (Shirley Barsatie, Astrid Sichtman, Carla Rees, Josephine Lie A Jen, Cornelly Pleisner en Marijke van der Bosch) en deden 7 broeders en zusters professie (Cynthia Bellamy, Hillegonda Barsatie, Orlanda Trustfull, Kenneth Vigelandzoon, Eunice Berghout, Elisabeth Linger en Edmee Leter). Twee zusters, Marie Ligeon en Hillegonda Roemer, hebben hun professie vernieuwd.

Op de foto de leden van de broederschap Fioretti Masanga, bisschop De Bekker en het voltallige bestuur van OFS Nederland.