Den Bosch ('s-Hertogenbosch) 

Contactpersoon: Han van der Waal, Pr. Willem-Alexanderstraat 21, 5308 KV Aalst (Gld), j.h.vanderwaal@gmail.com.

 


Het bestuur van de broederschap bestaat sinds het keuzekapittel van 18 oktober 2017 uit:
- minister Han van der Waal
- vice-minister Tiny Timmermans-Barendse
- penningmeester Willy van Ravensteijn
- vormingsverantwoordelijke Han van der Waal

De functie van secretaris bleef vacant, maar wordt waargenomen door Han van der Waal. 

 


In memoriam Kees Stikkers

Op 2 november 2019, het feest Allerzielen, overleed onze medebroeder Kees Stikkers. Hij ging ons voor naar het Vaderhuis, zoals op de rouwbrief stond. Nog onlangs vierden wij dat hij op 4 oktober 65 jaar geprofest was. In deze periode heeft Kees met veel inzet verschillende bestuursfuncties bekleed. Kees was een diep gelovig man met veel aandacht voor de naasten. We zullen zijn optimisme en humor missen.  Moge hij rusten in vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In memoriam Maria Kersten

Op 30 oktober 2018 overleed te Nijmegen onze medezuster Maria Kersten. Zij werd op 10 januari 1942 te Geldrop geboren. Op zeer jonge leeftijd vertrok zij met haar ouders naar Australië. Op 17 september 1963 werd zij geprofest in de Franciscaanse Derde Orde en trad in bij een Missie-congregatie. Maria werd uitgezonden naar Zuid-Afrika, waar zij lange tijd werkzaam was. In 2007 kwam zij om gezondheidsredenen naar Nederland terug. Op 17 september van datzelfde jaar hernieuwde zij haar professie in ‘s-Hertogenbosch. 
Maria was een gedreven vormingsverantwoordelijke bij onze Broederschap. De laatste jaren ging haar gezondheid erg achteruit en kon zij onze maandelijkse samenkomsten niet meer bijwonen.

Moge zij rusten in vrede.


 

Overlijden Nel van Hoek-Kolster.

Op 27 december 2017 overleed in Rosmalen onze medezuster Nel van Hoek – Kolster. Zij werd op 4 februari 1925  in Tilburg geboren en was de echtgenote van onze medebroeder Paul van Hoek. Op 24 mei 1992 werd zij opgenomen in onze Broederschap. De laatste jaren verbleef zij in in het zorgcentrum De Hof van Hintham en was zij niet meer in staat onze bijeenkomsten bij te wonen. Wij verliezen in haar een zeer betrokken medezuster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Als broederschap Den Bosch hebben wij het laatste jaar in grote spanning geleefd : kunnen onze samenkomsten nog wel in het kapucijnenklooster blijven plaats hebben? De Kapucijnen vertrekken binnenkort uit het klooster in 's-Hertogenbosch en het klooster wordt verkocht. Gelukkig hebben de Franciscanen het klooster gekocht en verandert er voor ons niets.

Wij zijn een oude, letterlijk en figuurlijk, broederschap. In 1897 schonk de rijke en ongehuwde 'mejuffrouw' Dorothée van Beugen (1845-1929) aan de Kapucijnen grond om een klooster in 's-Hertogenbosch te bouwen. Twee jaar later in 1899 werd de Broederschap Den Bosch van de Derde Orde Franciscanen opgericht. Enkele jaren na haar dood werd in 1936 met geld uit haar nalatenschap het Franciscushuis gebouwd voor de Derde Orde, waar zij lid van was. 15 jaar geleden heeft onze broederschap afstand gedaan van deze ruimte op voorwaarde dat zij hier mocht blijven samenkomen.

Zoals gezegd zijn wij letterlijk en figuurlijk een oude broederschap. Wij zijn gegroeid van Derde Orde naar Franciscaanse Lekenorde, en van Franciscaanse Lekenorde naar Orde van Franciscaanse Seculieren. Door de jaren heen zijn we altijd nauw verbonden geweest met de Kapucijnen en tot op vandaag hebben wij een Kapucijn als Geestelijk Assistent.

Onze broederschap telt 7 leden en de gemiddelde leeftijd is 77 jaar. Paul, onze nestor, is 92 jaar maar bezoekt nog steeds trouw onze bijeenkomsten. Tot voor enkele jaren zagen wij de toekomst en ons voortbestaan somber in. Gelukkig zijn er weer enkele nieuwe en enthousiaste leden bijgekomen en sinds kort enkele belangstellenden.

We noemen ons Broederschap Den Bosch maar van onze leden komen er slechts drie uit Den Bosch, de anderen komen uit Boekel, Oosterhout, Valkenswaard en Zaltbommel; de vraag is of de naam ook werkelijk onze identiteit weergeeft of dat we misschien naar een andere naam zouden moeten zoeken.

Elke derde woensdag van de maand komen wij bij elkaar. Voorheen na de eucharistieviering in de kapel van het klooster in het Franciscushuis, de laatste paar jaren in een spreekkamer van het klooster. We beginnen met een eucharistieviering waarin onze Geestelijk Assistent Macair voorgaat. Daarna verdiepen ons in een thema. Het afgelopen jaar behandelden we de werken van barmhartigheid n.a.v het Jaar van Barmhartigheid; Ieder van ons nam één van de werken voor zijn rekening en presenteerde die tijdens onze bijeenkomst.

Als broeders en zusters is onze samenkomst er een van echte ontmoeting. We luisteren naar elkaar en zijn echt op elkaar betrokken. Er is veel aandacht voor het gebed en we putten daar kracht uit en voelen ons daar door gedragen.

 


 

In Memoriam

Op 3 april 2016 overleed broeder Henk Hoogenboom in Zeeland op 81-jarige leeftijd. Henk was emeritus-diaken en sinds 1990 lid van de OFS.

Op 28 mei 2016 overleed zuster Joke Goesten in Ammerzoden in de leeftijd van bijna 90 jaar. Joke was sinds 1958 lid van de OFS.

 

 

 

 


Professie Els Timmermans-Hendriks

Op zaterdag 30 januari 2016 was in 's-Hertogenbosch in de kapel bij de Kapucijnen de professie op de regel van Franciscus van Els Hendriks. Dit gebeurde in een samenzijn met de medebroeders en -zusters van de broederschap Den Bosch en gasten. Een mooie plechtigheid en een belangrijke stap voor Els.


 

Gedenkwaardige 17 juni 2015

Op woensdag 17 juni 2015 ging pater Hans Putters ofm.cap. voor de laatste maal voor in de eucharistieviering van de broederschap. Ook vierde minister Kees Stikkers zijn 60-jarig professiefeest.

Kees Stikkers leest de Eerste Lezing tijdens de Eucharistieviering.
Kees Stikkers vernieuwt zijn professie.
Paul van Hoek overhandigt een jubileumpresentje aan Kees Stikkers.

 


 

Opname Els Timmermans-Hendriks

Op woensdag 18 juni 2014 werd tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van de paters Kapucijnen in Den Bosch onze medezuster Els Timmermans-Hendriks ten overstaan van onze minister broeder Kees Stikker opgenomen in de OFS-gemeenschap van Den Bosch. Na afloopt werd onze 'nieuwe' medezuster gelukgewenst door haar medezusters en -broeders. Als vertegenwoordigster van het Landelijk Bestuur feliciteerde zuster Irene Leliveld Els en bracht zij de groeten over van het LB, wat door Els zeer op prijs werd gesteld.

 

 

 

 

 

 Keuzekapittel 2012

Als bestuursleden zijn gekozen:
Han van der Waal, minister
Kees Stikkers, vice-minister
Paul van Hoek, secretaris
Willy van Ravensteijn, penningmeester
Maria Kersten, vormingsverantwoordelijke

 

 

 

 

 

 

 


 

Overlijden Tilly Gerrits

Op 21 februari 2012 overleed onze medezuster Tilly Gerrits-van den Berg. Zij werd in 1984 aangenomen en op 16 oktober 1985 legde zij haar professie af op de regel van de OFS. Zij was een trouw lid van onze broederschap. Helaas was zij al meer dan 10 jaar niet meer in staat onze bijeenkomsten bij te wonen, maar zij bleef altijd haar belangstelling voor onze broederschap tonen. Moge zij rusten in vrede.

 

 


 

Professie Han van der Waal

Op woensdag 15 februari 2012 heeft tijdens een  plechtige  Euchartistieviering in de kapel van de paters Kapucijnen in Den Bosch onze medebroeder Han van der Waal, ten overstaan van onze minister a.i. broeder Kees Stikkers, onze geestelijk assistent pater Hans Putters ofm.cap. en de getuigen zuster Maria Kersten (vormingsverantwoordelijke) en zuster Tinny Timmermans, zijn Professie op de regel van de OFS afgelegd. In het Franciscushuis heeft de Broederschap van de OFS Den Bosch dit heugelijke feit gevierd met felicitaties, attenties en een gezellige lunch. Zuster Marianne Versteegh bracht de hartelijke groeten van broeder Michel Versteegh, landelijk minister, over en namens de Broederschap van Gilze was zuster Joke Timmermans aanwezig. 
Klik op onderstaande link om het fotoalbum te bekijken: 
http://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/eb15aa4c-55e3-4e65-8ef1-9b5d1295e16e


Professie Tiny TimmermansProfessie Tiny Timmermans

Op woensdag 18 mei 2011 heeft tijdens een Eucharistieviering in de kapel van de paters Kapucijnen in Den Bosch onze medezuster Tiny Timmermans-Barendse ten overstaan van onze plaatsvervangend minister broeder Kees Stikkers, onze geestelijke assistent pater Hans Putters en de getuigen zuster Maria Kersten (vormingsverantwoordelijke) en broeder Paul van Hoek haar plechtige Professie op de Regel afgelegd. In het Franciscushuis hebben wij daarna dit heugelijke feit met felicitaties en attenties aan onze medezuster uitgebreid gevierd.

 

 

 


 

 

Cor GillhausIn memoriam Cor Gillhaus

 

Op 27 januari 2011 overleed in de leeftijd van 78 jaar onze medebroeder Cor Gillhaus. Cor sloot zich 7 jaar geleden aan bij onze broederschap. Op 16 december 2009 werd hij in onze broederschap opgenomen en bereidde hij zich met 2 andere kandidaten voor op zijn professie. We verliezen met Cor een gedreven medebroeder, die zoals in zijn gedachtenisprentje wordt vermeld in de Kerk vond wat velen elders zoeken. Wij zullen Cor missen. Hij ruste in Vrede.

 

 

 

 

 


Opname Han van der Waal

Opname Han van der Waal

Onder een Eucharistieviering op woensdag 17 november 2010 werd onze medebroeder Han van der Waal als lid opgenomen in onze broederschap. Een goede vriend van Han, Patrick Flo, assisteerde als diaken bij deze plechtigheid. Hierna kwamen wij bijeen in het Franciscushuis waar wij deze aanname vierden met onder andere een zeer interessante lezing van Patrick Flo over het bijbelse Scheppingsverhaal in verhouding tot de evolutietheorie.