Gilze


Secretaris: Joke Timmermans-Bogaarts ofs, Nieuwstraat 96, 5126 CG Gilze, tel. 0161-451863.

 

Het bestuur van de broederschap Gilze, zoals verkozen in 2014 en herkozen in 2017. V.l.n.r.: Joke Timmermans-Bogaarts secretaris en vormingsverantwoordelijke, Leo Koopman minister en Jo Luk-van Heijst vice-minister.

 


 

Tweede gedenkdag op 11 augustus

In 2015 gedenken we dat er meer dan 125 jaar Derde Ordelingen zijn in Gilze. We hebben uitgebreid stil gestaan bij dit heugelijke feit op 18 april jl., en sloten deze dag af met een eucharistieviering uit dankbaarheid met de bisschop van Breda, Johannes Liesen als celebrant.

Graag willen wij u uitnodigen voor onze tweede gedenkdag op 11 augustus 2015, die geheel in het teken van de H. Clara zal staan. De plaats van samenkomst is in De Vertoeverij van woonzorgcentrum Sint Franciscus, Kerkstraat 20, 5126 GC Gilze aanvang 19.00 uur.

Het programma van die avond met het thema: "Ga nu gerust, want je hebt een goede reisgeleide", is als volgt: om 19.00 uur gebedsviering daarna koffie of thee en mogelijkheid om de tentoonstelling te bekijken en elkaar te ontmoeten. Om 20.00 uur lezing gepresenteerd door mw. Els Frencken. Tussendoor is er gelegenheid voor een kopje thee of koffie en het stellen van vragen. Om 21.15 uur sluiting.

Opgave voor deelname graag vóór 1 augustus bij Joke Timmermans-Bogaarts ofs, Nieuwstraat 96, 5126 CG Gilze, telefoon 0161-451863, e-mail joke.wns@home.nl