Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 23 september 2023 in 's-Hertogenbosch

De bezinningsdag wordt gehouden in het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11. De start is om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en zal eindigen rond 15.00 uur. 

Deze dag is uitzonderlijk door de visitatie van het Internationale OFS- bestuur vanuit Rome. Visitatoren zijn Generaal minister Tibor Kauser ofs en Generaal geestelijk assistent Stefan Acatrinei ofm conv van het CIOFS. Om 10.30 uur wordt geopend met gebed.

Vanaf 10:45 uur - zullen Tibor en Stefan ons inspireren vanuit hun wereldwijde verbondenheid, zoals deze ook tot uitdrukking is gebracht in de CIOFS Pinksterbrief 2023. Beiden zijn gevraagd te spreken over de kernwaarden van onze franciscaanse spiritualiteit zoals deze wereldwijd in praktijk wordt gebracht in en vanuit de OFS-broederschappen in verbinding met andere broeders en zusters.

11:30 uur - Gelegenheid tot vragen en informatie-uitwisseling met de twee CIOFS-leden.
12:15 uur - Lunch van ons zelf meegebrachte brood. Voor soep wordt weer gezorgd.
13:00 uur - Middagdeel bezinningsdag 

Thema-bespreking in groepen rond de volgende vragen. Hoe kunnen wij:
a   Als OFS broederschap spiegel van God zijn?
b   Dankbaarheid en vreugde uitstralen in de wereld om ons heen?
c   Voorbeeldig omgaan met onze eigen en andermans broosheid?
d   Onze broederschap nieuw leven inblazen?
e   Die vitaliteit zichtbaar maken voor anderen?

14:30 uur - Plenaire samenvattingen en aanbevelingen voor medezusters en -broeders.
14:45 uur - Afsluiting.
15:00 uur - Gebedsviering in kloosterkerk.
15:40 uur - Thuisreis.

Opgeven voor 15 september kan via e-mail: vorming@ofsnederland.nl of via onderstaand formulier.