Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 20 april 2024 in Leeuwarden

Vanaf 10:00 uur ben je van harte welkom in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden naast de St. Bonifatiuskerk (*vanaf station ongeveer 15 minuten lopen/vanaf parkeergarage Hoeksterend 3 minuten).

Om 10.30 uur wordt geopend met gezamenlijk gebed. Vanaf 10:45 uur zal de inleider/spreker Willem Marie Speelman ons deze dag meenemen in het thema: ‘Volmaakte vreugde?’  (vertaald in het Italiaans Perfetta Letizia) .

Uitgaande van het verhaal van broeder Leonardus over het dictaat van St. Franciscus aan broeder Leo, waarin hij succes, macht en wonderen afwijst als graadmeters voor vreugde. Volgens St. Franciscus is echte vreugde gelegen in andere waarden. 

Rond 12:15 uur gebruiken we de lunch van ons zelf meegebrachte brood. Voor soep wordt weer gezorgd.

Er is zowel vanaf tien uur, als in de lunchpauze ruim tijd elkaar te ontmoeten en/of kennis te maken met mensen die er voor het eerst zijn. De bespreking van het thema 's middags in kleine groepen biedt mogelijkheid tot onderlinge contacten rond het uitdiepen van het thema voor jezelf. 

Rond 15.00 uur volgt de gezamenlijke afsluiting.

Opgeven (uiterlijk 13 april i.v.m. catering) kan via e-mail: vorming@ofsnederland.nl, via de minister van je eigen broederschap of via onderstaand formulier.