Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 25 september 2021 

Thema: broeder Everardus (bruurke van Megen)

Inleider zal zijn: Jozef Wissink pr. We hopen deze dag weer fysiek met elkaar te kunnen houden in het Franciscushuis in Den Bosch. Nadere informatie hierover volgt nog.

Aanmelding kan plaatsvinden via een e-mailbericht aan vorming@ofsnederland.nl of via onderstaand formulier.