Landelijke ledenbijdrage

Alle opgenomen en geprofeste leden van de OFS betalen jaarlijks een landelijke ledenbijdrage. Hiervan worden activiteiten georganiseerd en ontvangt het lid het blad Doortocht. Leden met een gemiddeld inkomen betalen 32,50 euro per jaar; leden met een minimum inkomen 15,00 euro per jaar en leden met een goed inkomen 45,00 euro per jaar of zo mogelijk meer. Mocht een lid niet in staat zijn om 20,00 euro te betalen, dan kan volstaan worden met een betaling van 7,00 euro per jaar.
De landelijke ledenbijdrage kan overgemaakt worden op ING-rekening NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' te Didam. Graag vermelden: naam, postcode, huisnummer en 'ledenbijdrage'.
Een lid zal voor de lokale broederschap meestal ook gevraagd worden een bijdrage te betalen. Dat gebeurt door de betreffende lokale broederschap waar het lid bij aangesloten is.

Abonnement Doortocht

Het blad Doortocht wordt kosteloos toegezonden aan OFS-leden. Anderen kunnen een los abonnement nemen op Doortocht. Aanmelding kan via de ledenadministratie van de OFS, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, telefoon 0316-225687, e-mail: administratie@ofsnederland.nl.
Een los abonnement kost 17,50 euro per jaar; een hogere bijdrage wordt op prijs gesteld. Het abonnementsgeld kan overgemaakt worden op ING-rekening NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' te Didam. Graag vermelden: naam, postcode, huisnummer en 'Doortocht' + jaartal.

Sociaal project

Bijdragen en giften voor het sociaal project van de OFS kunnen worden overgemaakt op ING-rekening NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' te Didam. Graag vermelding van 'sociaal project'.

ANBI-regeling

Giften aan de OFS zijn aftrekbaar voor de belastingen. De OFS is erkend als een zogenaamd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).