Tau-kring ('s-Hertogenbosch) 

 


 De Tau-kring

bestaat uit ± 20 mensen. Eens per maand komen we bij elkaar. Op een zaterdag van 10.30 - ± 16.00 uur, meestal in het Franciscushuis te Den Bosch, van tijd tot tijd in het Clarissenklooster 'De Bron' te Nijmegen en een enkele keer elders. 

Onze bijeenkomsten bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:

Thema en gebedsmoment worden, aan de hand van een jaarplanning, steeds door twee groepsleden voorbereid.

Door middel van onze bijeenkomsten willen we elkaar inspireren en stimuleren om de franciscaanse spiritualiteit in praktijk te brengen. 

Informatie: Michel Versteegh tel. 073 69 00 208.


2021 – Clara van Assisi + kernwaarden van de OFS


Bijeenkomst november – Op weg met Clara

 

We lezen ui de tweede brief van Clara aan Agnes, vers 10-20.

Hierna worden we in tweetallen bijeen gebracht en gaan we wandelen. Dit mag door de kerk maar mag ook buiten. Tijdens het op weg gaan beantwoorden we vragen omtrent onze weg door het leven. Hoe is het gaan van de weg met Jezus voor jou? Wat betekent volmaaktheid voor jou? Wat bedoelt Clara met verachtelijk worden? Wat maakt het gemakkelijk of moeilijk de weg van de Franciscaanse familie te gaan. Hebben we wel eens het gevoel op de verkeerde weg te zijn? Genoeg stof om samen over na te denken, en mee naar huis te nemen.

 


Oktober – Kapittelweekend

 


Bijeenkomst september – acceptatie, elkaar dragen/verdragen


Bijeenkomst augustus – trouw en toegewijd aan God arbeiden

Stille wand meditatie n.a.v. RegCl 7 De manier van arbeiden.
Individuele meditatie n.a.v. LevCl 8; 5-9.
Vervolgens gaan we in subgroepen met een (een keuze uit) 8 vragen aan de slag, na een korte pauze worden de subgroepen anders ingedeeld en gaan we verder met de vragen.


Bijeenkomst juli – vierde brief  (4BrAgn)

In subgroepjes bespreken we de tekst aan de hand van de volgende vragen:

  1. Terwijl zij in de ogen van de Geliefde kijkt word of maakt zij zich mooi, Waardoor gebeurgd dat of hoe doet zij dat Hoe zou jij jezelf kijkend in iemands ogen mooi kunnen maken? 
  2. Armoede nederigheid en liefde weerkaatsen in deze spiegel Hoe lees je dit Wat stel je je daarbij voor nog steeds kijkend in de ogen van de Geliefde
  3. In drie korte stappen schets Clara het levensverhaal van haar Geliefde. Herken jij iets van je eigen leven of van je eigen omstandigheden waardoor dit verhaal jou raakt? Weerspiegelst Zijn verhaal ook het jouw?

Bijeenkomst juni – Gerechtigheid

Eindelijk weer een echte bijeenkomst! We beginnen het thema met een stille wand meditatie en diepen het in subgroepjes verder uit.

 


Bijeenkomst januari – vreugde 

opdracht per mail

Bijeenkomst februari – dragen

opdracht per mail

Bijeenkomst maart – eenvoud

opdracht per mail

Bijeenkomst april – teruggeven

opdracht per mail

Bijeenkomst mei – verbondenheid

opdracht per mail


 

 

2020 – Rijk leven zonder bezit


Bijeenkomst december – hfdst. 8, Liturgie geeft wat je niet kunt krijgen

We nemen afscheid van Beatrijs die 9 jaar onze GA was en begroeten Willem Marie die deze taak overneemt.

De eerste opdracht is een wandmeditatie: wat betekent 'Godsbeleving'

De tweede opdracht: in subgroepjes
Wat maakt voor jou de (eucharistie)viering waardevol? Het geheel of delen.
Zijn er nieuwe event-achtige vormen van samenkomen?
Heb je suggesties?

De derde opdracht: maak een voorbede voor de afsluitende viering.


Bijeenkomst oktober – hfdst. 10

We spelen het spel 'Weerwolven'. Na afloop evalueren we. Opgemerkt wordt dat alle rollen, die binnen het spel gespeeld worden, ons allemaal passen, we hebben verschillende rollen in ons leven.


Bijeenkomst september – hfdst. 12, De atleet en zijn ware gelaat:
spiritualiteit en sport

 

Een bijeenkomst met de Maria icoon in ons midden.

We beginnen met een schrijfopdracht: schrijf op wat er bij je opkomt bij de woorden: armoede, vreugde, hebzucht en gierigheid. Hierna gaan we in subgroepjes zitten en wordt ons gevraagd wat de tekst: 'Waar armoede is met vreugde, daar is geen hebzucht en geen gierigheid' oproept.  Wat betekent armoede, vreugde, hebzucht en gierigheid voor jou? Afsluitend maken we als groepje een voorbede voor de viering. 

De tweede opdracht: maak een digitale foto van iets dat je waardevol vind en voorzien die van een titel. Op een groot scherm bekijken we de foto's en luisteren naar ieders uitleg hierbij.

In de afsluitende viering speciaal aandacht voor Maria. 

 


 

Bijeenkomst augustus – hfdst. 13, Recht hebben of recht doen:
over de wet en het geweten

We krijgen achtereenvolgens 6 stellingen – betreffende maatschappelijke dilemma’s – voorgelegd die we met ja of nee moeten beantwoorden. Na iedere stelling een korte uitwisseling; waarom ja/nee. Vervolgens de vraag of iemand zijn antwoord wil wijzigen.

Na een korte pauze worden we 2 aan 2 met een opdracht op pad gestuurd.


Bijeenkomst juli – hfdst. 4, Nabij durven zijn: 
over de nood aan lijfelijke intimiteit

           

Centraal staat de wijsheidspreuk van Franciscus: Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen wil worden, als hij in een soortgelijke situatie verkeert.

De parabel van 'De barmhartige Samaritaan' wordt voorgelezen.
We houden een digitale wandmeditatie over de vraag: 'wat komt bij jou boven bij het overwegen van dit verhaal'

Na een korte bespreking van de wandmeditatie bespreken we in subgroepjes een aantal vragen over de stukjes 'de vogelpreek' en 'Een nieuwe relatie'.


Bijeenkomst juni

De eerste bijeenkomst Corona-proof. Ieder verteld, aan de hand van een meegebracht voorwerp, wat hij de afgelopen periode heeft ervaren.

Het verhaal van Clara, die van afstand de Eucharistie mee maakt, wordt voorgelezen. We verdiepen ons in de vraag wat er – naast alle narigheid - positief was in deze periode.

 


 

Bijeenkomst maart – hfdst. 9, Ontspannen onderwijs:
'En wij waren ongeletterd en werkten met onze handen'

                 

 

We verdiepen ons in het onderwerp, vragen daarbij:

We vervolgen met een wandmeditatie.Bijeenkomst februari – hfdst. 2, Vergeving: 'Een te groot woord voor mensen'

 

Na een inleiding hebben we ons met behulp van een schema en vragen verdiept in dit onderwerp.

 


 

Bijeenkomst januari – hfdst. 1, 2

Aan de hand van een aantal citaten kunnen we tekenen, kleien, schrijven of met elkaar praten. Er is veel te praten en te denken over bezit en vooral het niet bezitten natuurlijk.


2019

Bijeenkomst december – terugblik en zo

We hebben teruggekeken op het aflopende jaar; onze GA presenteerde een samenvatting van de schriftelijk beantwoorddde evaluatievragen. We hebben een thema voor het komende jaar afgesproken, het wordt het boekje 'Rijk leven zonder bezit'. Daarnaast hebben we besproken wie we voordragen als kadidaten voor het landelijk bestuur. Helaas bleef er onvoldoende tijd over voor het thema, dus hebben we de tekst met vragen meegekregen om thuis bij stil te staan.


Bijeenkomst november – Fioretti XII

Na het lezen van de tekst bespreken we die in subgroepjes. Vervolgens wordt de tekst, evenals de groep, in drieën gesplits. Iedere subgroep krijgt een deel van de tekst met de opdracht om uit te wisselen wat ieder is opgevallen, vervolgens om uit te beelden wat we ontdekt hebben. Na een korte pauze laten we dit aan elkaar zien.

 


 

Bijeenkomst oktober – Fioretti XXIV

We gingen, helaas zonder moslims (door omstandigheden), in gesprek over de beleving van ons geloof. Aan de hand van de volgende vragen:
* Waar lopen we in onze samenleving tegenaan?
* Waar wordt je blij van?
* Waar ben je bang voor?, wordt je angstig van?
* Wat kunnen wij bieden?
* Wat wil je weten van de ander?
* De onbekendheid met de islam/christendom benoemen, wat wij er eigenlijk wel en niet van weten.


Bijeenkomst september – De ware vreugde

Het verhaal van de ware vreugde wordt voorgelezen. Aan de handvan de vraag wat vreugde/geluk voor ons betekent gaan we met elkaar in gesprek.
Tijdens het tweede gedeelte denken we na overde zaligsprekingen uit de bergrede; wat zeggen deze ons.


Bijeenkomst augustus – Fioretti XVII

Deze keer komen we samen in de Assisizaal van het stadsklooster.

Na het lezen van de tekst maken we, in subgroepen, een verbinding met het dagelijks leven d.m.v. muziek. 

 


 

Bijeenkomst juli – Fioretti XI

We lezen de tekst. Een individuele opdracht: wat roept deze tekst bij je op, geef dat weer. Keuze uit tekst, verf of klei. Vervolgens bespreken we dit.


Bijeenkomst juni – Fioretti II 
Roeping van Bernardus


We lezen twee gedeelten uit het verhaal:
-
Bernardus wordt hier zeer door geraakt door het bidden van Franciscus
- Franciscus en Bernardus vragen, met hulp van de Bijbel, hoe zij hun roeping vorm moeten geven. 

 De opdracht: we gaan in vier groepjes uit elkaar. Bij elk gedeelte worden de ervaringen
binnen de groepjes gedeeld.
Middels lectio proberen we te kijken wat ons in de tekst aanspreekt en aanraakt. Wat zijn
sleutelwoorden in de tekst.
De volgende stap is de meditatio; wat zegt de tekst ons persoonlijk? Kun je de tekst in het
heden plaatsen?
Hierna de oratio; wat is ons antwoord naar God als reactie op zijn woord. We maken samen een gebed wat tijdens de viering voorgelezen zal worden.
Na een korte pauze delen we onze ervaringen in de groep. 
Voor de contemplatie gaan we naar de kapel en proberen tot rust te komen in de aanwezigheid van Gods genade.

 


 

 

Bijeenkomst mei 

 

 

Dit keer geen gewone bijeenkomst. s' Morgens gaan we op zoek naar onze kwaliteiten. Dat zijn er heel wat.
's Middags bezoek van een afvaardiging van het Landelijk Bestuur. Met hen bespreken we hoe het in onze broederschap gaat. 


Bijeenkomst april – alternatieve bijeenkomst

           

We gaan naar de ST. Jan, daar krijgen we de instruktie: probeer de geestelijke ruimte te ervaren in de St.Jan. Als ondersteuning krijgen we zes enveloppen en het verzoek deze volgens schema te openen. We betreden de St.Jan en ieder zoekt zijn eigen weg. 

 

 

Hierna verzamelen we weer in de "bouwloods". In groepen wisselen we uit hoe en wat we ervaren hebben.

 


 

Bijeenkomst maart – Fioretti VII

                                         

Het verhaal gaat over Franciscus die zich terugtrekt op een eiland om daar 40 dagen te vasten, dit in navolging van Christus. 
Wat heeft je geraakt in het verhaal?

Het volgend gedeelte begint met een meditatie. Gevraagd wordt om de woestijn in te trekken. Hierna schrijven we op wat de woestijn met ons deed.

De volgende opdracht is in subgroepjes: bespreek samen wat je geraakt heeft en wat je ervaring is met/in de woestijn.  

De laatste opdracht is om samen een gebed te maken over onze bevindingen. Dit gebed zal voorgelezen worden tijdens de afsluitende viering. 

 


 

 

Bijeenkomst februari– Fioretti XVI

 

We luisteren naar 'de  vogelpreek' en krijgen de opdracht om onze eigen vogel te maken. 
Vragen daarbij:

We bespreken onze 'vogels' in subgroepjes.


 

Bijeenkomst januari – Fioretti XVI

in 'De Bron'


Dit verhaal is in drie delen op te splitsen: de raad die Franciscus aan Clara en broeder Silvester vroeg naar aanleiding van zijn vraag wat God van hem verlaagde; het stichten van de derde orde; de vogelpreek. Wij gaan ons bezig houden met het eerste gedeelte.