Tau-kring ('s-Hertogenbosch) 

 


 De Tau-kring

bestaat uit ± 20 mensen. Eens per maand komen we bij elkaar. Op een zaterdag van 10.30 - ± 16.00 uur, meestal in het Franciscushuis te Den Bosch, van tijd tot tijd in het Clarissenklooster 'De Bron' te Nijmegen en een enkele keer elders. 

Onze bijeenkomsten bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:

Thema en gebedsmoment worden, aan de hand van een jaarplanning, steeds door twee groepsleden voorbereid.

Door middel van onze bijeenkomsten willen we elkaar inspireren en stimuleren om de franciscaanse spiritualiteit in praktijk te brengen. 

Informatie: Michel Versteegh tel. 073 69 00 208.


2024

Thema: van de Regel en de Generale Constituties naar het Evangelie


Bijeenkomst april - Reg.OFS11 + Lc.16;1-9

We krijgen elk twee kaartjes op de een mogen we  als tekst opschrijven wat ons opvalt in de zojuist gelezen teksten. Op de andere mogen we het tekenen. Hier  word in subgroepjes over gepraat. Tot slot word van alle kaartjes een mooi schilderij/collage gemaakt.


 

Bijeenkomst maart - Vast Bid Geef
Mt.6;5-6 en 16-18, OFSreg7

     

Mt.6;5-6 en 16-18, OFSreg7 worden voorgelezen gevolgd door een stille wandmeditatie n.a.v. de vraag: 'Wat betekent vasten voor jou'
Na een korte pauze gaan we in groepjes in gesprek over verschillende verzen uit de psalmen.


 

Bijeenkomst februari - zegenen

Er word verteld over het zegenen binnen de joodse traditie. Voor elke gelegenheid is er een zegen; bij het opstaan, voor het eten voor het drinken bij het weggaan.
We worden gevraagd na te denken voor welke gelegenheid wij een zegen willen maken. In groepjes bespreken we dit. Tot slot schrijven we onze eigen zegeningen. Deze schrijven we op een dobbelsteen die je uit kan knippen en in elkaar kan plakken. opschrijven


 

Bijeenkomst januari – proloog

De Taukring bezint zich in 2024 nader op de Leefregel van de OFS, in combinatie met de evangelische basis daarvan en de Generale Constituties. 

We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de Proloog bij de Regel. Deze Proloog is een brief van Franciscus aan alle gelovigen, bekend als de Eerste brief aan alle gelovigen (handboek OFS blz. 27-31). De Proloog vormt als het ware de kaderstelling bij de Regel, en gaat over de waarde van boetvaardig leven. Na het gesprek schreven we individueel in twintig minuten een antwoord aan Franciscus, en lazen dat aan elkaar voor. Hierbij een paar van die antwoorden.

-----

Beste Broeder Franciscus
Dank voor je mooie woorden en gedachte, ik heb je brief gelezen en op me laten inwerken.
En het valt mij op dat het mij niet mee zal vallen om hieraan te voldoen, maar ik zal mijn best doen om het te volbrengen.
De H. Geest steunt mij in mijn weg maar de omgeving waarin ik verkeerde had geen goede invloed, nu reeds sinds een jaar heb ik meer rust en tijd om mij aan uw regel te wijden.
Echter het valt niet altijd mee om het op de letter te volgen, maar op het gevoel gaat het steeds beter.
De reden dat ik voor een broederschap gekozen heb is dat ik in uw gezelschap wil zijn, en dat brengt mij verder op mijn weg naar het einde toe.
Uw regel wijst mij de weg naar een mooie toekomst in uw rijk.
Dank dat U mijn voorbeeld bent op deze mooie weg .

Vrede en alle goeds,
*Naam*

-----

Beste Francesco,
Dank voor je brief, en je aansporing om steeds opnieuw te proberen het goede te doen.
Het is net Kerstmis geweest, en in die dagen dacht ik steeds aan het door jou geschetste beeld van Jezus uit ons, dus ook uit mij, geboren te laten worden. Het laat me me heel klein voelen, want wie ben ik dat ik Hem zou mogen en kunnen baren?
Anderzijds, ja ik snap dat mijn handen, mijn stem enzovoort Zijn werk in deze wereld kunnen doe, Zijn liefde tastbaar kunnen maken.
Dank je wel voor je bemoediging, en moge de Heer je zegenen!

*Naam*
PS is het koud in Assisi?

-----

Den Bosch, 6 januari 2024
Beste Franciscus,
Ik heb net je eerste brief gelezen. Het is knap zoals je al die losse stukjes uit evangeliën, psalmen etc. tot één brief hebt weten te breien.
Wat ik ervan vind? Het is zeker de moeite waard om er wat langer mee bezig te zijn en je voorstellen uit te proberen.
Je weet dat ik in 2016 professie heb gedaan en daarbij toen beloofd hebt om Christus te volgen. Jij stimuleert me door je brief om daar weer met nieuwe energie mee aan de gang te gaan. Ook wijs je me op de gevaren die er op de loer liggen als ik in het tweede deel van je brief beland en in handen van de duivel val. Ik ben me ervan bewust dat ik moet proberen in het eerste deel van je brief te blijven. Dat zal zeker niet altijd lukken. Maar als boetvaardige is er steeds een escape namelijk me weer opnieuw te richten op God.
Ik weet dat je me hierbij te allen tijde wilt helpen en daar ben ik je dankbaar voor.
Dank voor je uitgebreid schrijven. Ik hoop meer van je te horen.

Vrede en alle goeds.
*Naam*

-----

Beste broeder Frans,
Veel dank voor deze ‘bloemrijke’ brief waaraan we ons kunnen spiegelen.
Hij geeft volop stof tot nadenken!

Vrede & alle goeds!
*Naam*

-----

Den Bosch 6 januari 2024
Beste Frans,
Vrede en alle goeds voor jou!
Dank voor je brief. Jouw zorg voor mijn zielenheil ontroert me.
Ik mis in jouw brief wel een Bijbelcitaat dat in dit kader ook van belang is: “de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”
Dus ja, ik ga regelmatig de fout in en dat erken ik, maar een radicale ommekeer blijkt telkens weer heel lastig. Dus ik kan niet anders dan hopen dat de kleine stapjes per keer er voor zorgen dat het uiteindelijk toch goed komt.

Broederlijke groet,
*Naam*

-----

Lieve Frans,
Jouw oproep tot boetvaardig leven spreekt mij wel aan. Ik zie in de wereld om mij heen veel mis gaan en dat vraagt om inkeer en ommekeer.
Ik maak deel uit van die wereld en ook mijn rol, mijn doen en laten, spelen mee in de huidige situatie van die wereld. Ik kan daarin een voorbeeld zijn en dat wil ik ook. Tegelijk ken ik mijn beperkingen en dat voedt in mij niet alleen het besef, maar ook de aandrang om mijzelf meer te richten op wat goed is.
Jouw brief maakt mij weer bewust van dat ‘goede’. En dat bewustzijn moet af en toe weer aangeraakt, opgerakeld en geïnspireerd worden. Dat doet jouw brief. Maar ik zal hem morgen misschien weer vergeten zijn. Ongetwijfeld blijft er iets van hangen, net zoals van de vorige keren en de volgende keren dat ik die brief weer een keer zal lezen. Dat ‘blijven hangen’ mag de blijvende aanwezigheid zijn van de drang om te leven naar jouw voorbeeld of Hem die jouw voorbeeld was.

Met vriendelijke groet,
*Naam*


 


 

2023

Thema: het leven van Clara, gezien vanuit de getuigenissen. 


Bijeenkomst december – het Kerstvisioen van Clara

We lezen blz. 225
Gevolgd door een stille wandmeditatie.

We maken een tekening naar aanleiding van tekst en wandmeditatie.
Dit bespreken we in twee subgroepen.

We praten over het gevoel voor het bovennatuurlijke en over het kerst gevoel.


Bijeenkomst oktober – de houding van Clara

We lezen blz 218 - 219

Clara was altijd opgewekt en hield zich niet bezig hield met wereldse zaken
We praten hier plenair over.

Daarna gaan we in groepjes uiteen om de volgende vragen te bespreken:

 


 

Bijeenkomst september – Clara en het kruisteken 

We lezen op blz 212 wat er staat over zusters die ziek waren en die Clara genezen heeft door een kruisteken bij hen te maken. 

We bespreken de tekst aan de hand van een aantal vragen.


 

Bijeenkomst augustus – keuzes maken naar het voorbeeld van Clara

We lezen stukjes uit de  17e 18e en 19e getuigenis. In subgroepjes praten we over  het maken van keuzes en de motivatie van Clara om zo radicaal te gaan leven.


Bijeenkomst juli – ontmoeting met De Fioretti

We worden in Leeuwarden hartelijk ontvangen. Luisteren naar Peter die verteld over Anthonius van Padua. Wandelen van de Bonifatiuskerk – via een historische route – naar de Dominicuskerk. Rondleiding door deze kerk. We verzamelen ons in de Mariakapel voor een afsluitende viering. Drinken nog wat in de parochiezaal en keren huiswaards.


 

 

Bijeenkomst juni – bidden

We lezen de getuigenissen tijdens het Canonisatieproces van Clara die betrekking hebben op bidden. Vervolgens houden we een stille wandmeditatie.

In subgroepjes bespreken we hoe we zelf bidden.

 


 

 

Bijeenkomst mei – vrije vrouwen

We lezen de getuigenis van zuster Benvenuta. Zij was aanwezig bij het sterven van Clara. Bedoeling is dat we ons scharen in de menigte heilige maagden die bij het sterven van Clara aanwezig zijn. Na het lezen van de tekst bespreken we deze. Wat sprak jou aan in de tekst, of juist niet. Deze woorden/zinnen worden op vellen papier geschreven en als een route in de zaal opgehangen. Om helemaal in de stemming te komen, worden er 3 personen middels een wit laken omgevormd tot  3 maagden. We gaan de route lopen. Iedereen mag vertellen wat hem raakte tijdens de route. Naderhand schrijven of tekenen we wat vrijheid voor ons persoonlijk betekent.

 


 

Bijeenkomst april – geloven

Aan de hand van de getuigenissen over Clara vertellen we elkaar hoe we ons geloof ervaren, vroeger en nu.

Visitatie door een afvaardiging van het LB

 


 

 

Bijeenkomst maart – (on)deugden

We beginnen met een stille wandmeditatie over deugden in de tijd van Clara en in de huidige tijd; zijn er verchillen en/of overeenkomsten?

In subgroepen bespreken we:
welke deugden spreken je aan
welke vind je moeilijk en welke passen bij je
groeien deugden door het beoeffen?

Na een pauze bespreken we wat barmhartigheid betekent in ons dagelijks leven.
Welke rol speelt ons geloof hierbij?

 


 

 

Bijeenkomst februari – Getuige Zr. Benvenuta

We lezen elk voor ons zelf de tekst van de Tweede getuigen bij de Heilig verklaring van Clara. (Pagina 213 van het boek).
Naar aanleiding van de tekst maken we een elfje (gedichtje bestaande uit elf woorden). Vervolgens delen we, in twee subgroepen, de elfjes en onze kijk op de tekst.

Na de pauze wordt een tekst van Fer over nederigheid voorgelezen. We lezen de tekst nog eens door en wisselen in dezelfde subgroepen uit wat deze tekst betekent voor ons dagelijks leven.

We sluiten het thema plenair af met het voorlezen van alle elfjes.
 


 

Bijeenkomst januari – Getuige Zr. Pacifica

Deel 1

We lezen samen het verhaal van de getuigenis van vrouwe Pacifica van Guelfuccio. Daarna 

bespreken we wat ons opvalt. Wat vertelde deze getuige over Clara. 

Deel 2 

Aan de hand van 3 vragenrondes houden we ons bezig met de weg die we gegaan zijn, wat is voor jou thuis, wat is voor jou een wonder en blijf je je verwonderen. 

Deel 3

We schrijven voor onszelf een wens op een kaartje. Dan schrijven we op een tweede kaartje wat we iemand anders toewensen. Als je wilde kon je dat kaartje versieren. 

 

 


 

2022

Thema: Neem een vraag die je erg bezig houdt in het dagelijks leven (b.v. over een ethische kwestie, of iets waarvan je het lastig vindt om daarover een standpunt te bepalen) en zoek daar een franciscaanse tekst bij, zodat we met die combinatie aan de slag kunnen. Maar het omgekeerde mag ook; dat je start bij een franciscaanse tekst , die dan bij jouw een associatie oproept aan een levensvraag. Bijeenkomst december – Franciscus en Kerst

We lezen in 'De Fioretti' hoe Franciscus Kerstmis vierde in Greccio; wat valt je op, raakt je of waar blijft je aandacht steken. 

We splitsen de groep en wisselen uit: wat betekent Kerst voor je, wanneer begint voor jou Kerstmis, welke rol spelen kerstboom en kerststal hierbij. In hoeverre is verandering of emotie met Kerstmis actueel voor de wereld en voor jezelf.

Tot slot vertellen elkaar welk figuur in de Kerststal je zou willen zijn en waarom.

 


 

 

Bijeenkomst november – kwade gedachtes

Fioretti III: Hoe Sint Franciscus wegens een kwade gedachte die hij jegens broeder Bernardus had, deze opdroeg 3x een voet op zijn hals en zijn mond te zetten.

Na het lezen gaan we in 3 groepjes uit elkaar en krijgen vragen over het genoemde verhaal. De kerngedachte hierbij is het hebben van kwade gedachten over een ander en welke rol de broederschap speelt in dit leerproces van omvorming. 

Na een pauze lezen we uit de Wijsheidspreuken van Francicus, wijsheidspreuk 8, 11 en 13. Samen delen we wat de betreffende spreuk ons zegt. 

25 jaar Tau-kring

 


 

Bijeenkomst oktober – herschep ons hart

Centraal staat het Jezusgebed. Na instrukties oefenen we dit, en luisteren naar meditatieve muziek.

Het tweede deel van de middag gaan we met 2-tallen naar buiten om onze ervaring van het Jezusgebed te delen. 

 


 

Bijeenkomst september – bezoek franciscaans belevingscentrum

 


 

Bijeenkomst augustus – individualisme, polarisatie, verharding in de maatschappij

We beginnen met een wandmeditatie. 

Vervolgens vergelijken we, in subgroepjes, het thema met teksten van Franciscus en Clara. Het zijn teksten uit Wijsheidsspreuken 9, 13, 14, 22,  Brief aan de gelovigen vers 40-47, verhaal van de ware vreugde, uit de regel van Clara hoofdstuk 10 vers 6,7 en 11, en uit de leefregel van de OFS, vers 19. Ieder kiest voor zichzelf een tekst die aanspreekt en helpt in het omgaan met verruwing en polarisatie. Hierna mag ieder vertellen waarom deze tekst en wat deze tekst voor jou betekent. 

 


 

Bijeenkomst juli - eenvoud

Als start een inleiding over het thema Eenvoud. Wat betekent het voor ons. Waar richten we ons op.

De eerste opdracht is om naar buiten te gaan en iets te zoeken waar jij je blik, je vizier op richt. 

De tweede opdracht is om met je voorwerp in een groepje samen te bespreken waarom je het betreffende voorwerp gekozen hebt en waar jij je blik op richt. Waarom is het belangrijk om daar je blik op gericht te houden. 


 

Bijeenkomst juni – armoede

Deel 1

Bij Franciscus betekende armoede het onthechten, vrij zijn van behoeften, armoede de weg om de arme Christus te volgen. Armoede het hoogste ideaal. 

Rijkdom kan rust geven, maar kan ook afstand scheppen. Het is belangrijk om genoeg te hebben om te leven. 

We maken kennis met Martine. Zij gaat voor ons een inleiding verzorgen over “Schaarste”. Wat doet een tekort in je leven met je?  

Op een boeiende manier worden we geleid door 7 waarheden/onwaarheden rondom armoede. Wat doet armoede/schaarste met mensen? Wat heeft het voor invloed op hun leven en op hun toekomst. Via de link die Mariette ons stuurde kunnen we een en ander nog eens doorlezen. 

Deel 2 

Het tweede deel van de middag worden we verdeeld in groepjes. We mogen ieder een “taboe doorbrekend kaartje” uitkiezen. Dit gaat over het thema. Wat spreekt jou aan, waarom heb je het kaartje gekozen. 


Bijeenkomst mei – deugden

Deel 1

Aangehaald worden de volgende Bijbelteksten: het bezoek van de engel aan Maria, het bezoek van Maria aan Elisabeth en de begroeting van Maria (Franciscus)

We denken in groepjes na over hoe wij met nieuwe onzekere situaties omgaan. Zeggen wij hier “ja” tegen. Wat zegt de houding van Maria jou?

Deel 2 

Het tweede deel van de middag gaat over de begroeting van de Deugden.

We krijgen een pakje mee. We lezen in groepjes de Begroeting van de Deugden. Daarna maken we het pakje open. We vinden een pakketje met deugden. Wijsheid, eenvoud, armoede, nederigheid, liefde en gehoorzaamheid. Samen kijken we wat ons in de wereld tegenhoudt om deze deugden te beoefenen. We sluiten dit af in de kring. 


 

Bijeenkomst april – proeven/beproeven

We lezen samen het verhaal nummer 29 uit de Fioretti over de beproeving van broeder Rufinus.
Deel 1
We worden in 2-tallen opgedeeld. Een persoon krijgt een blinddoek voor en de ander laat hem/haar proeven uit vier verschillende bakjes. Is wat je proeft zoet, zuur, bitter, zout? Waar proef je dat op de tong. Wat is het. Hierna bespreken we de opdracht plenair. 
Deel 2 
We lezen het verhaal uit Genesis 3 vers 1-7.
Hierna gaan we in groepjes uit elkaar om ons te buigen over vragen over dit verhaal en over het verhaal uit de Fioretti. 
Wie of wat vertegenwoordigen voor jou de slang? Hoe kun je informatie van slangkwaliteit in je leven onderscheiden? Geeft voorbeelden van “vruchten” die goed zijn, een lust voor het oog, aantrekkelijk om meer inzicht te krijgen, en begeerlijk. 
We sluiten dit gesprek af in de kring.


Bijeenkomst maart – lijden

In wijsheidspreuk 5 zegt Franciscus in het 8e vers het volgende: Wij kunnen alleen roemen op onze zwakheden  en iedere dag het heilig kruis dragen van onze Heer Jezus Christus. Je lijden dragen dus in navolging van Jezus Christus. 

 

Wat vinden we bij Franciscus over het lijden: op zijn pad kwam de melaatse, een uitgestotene, het lijden kwam bijna op je tenen staan, de naaste kijkt je in de ogen, het lijden en verdriet ziet hij  weerspiegelt. Hij laat de melaatse toe en de melaatse wordt zijn broeder. Een omslagpunt in zijn leven. Zo is Franciscus geraakt door de armen. Hij wil dan alles geven omdat hij niet meer wil hebben dan de armste arme. Ook het lijden komt dichtbij. Hij is ziek, lijdt aan verschrikkelijke pijn. Hoe leert hij omgaan met dit lijden. Kun je zo klein worden in je lijden dat je alles bij God neer kunt leggen en kuntzeggen Heer uw wil geschiede…. En daar vol vreugde over kunt geraken. Zo vol vreugde dat je God kunt loven om het werk van zijn schepping. 

 1. Er liggen foto’s op de tafels. Zoek een foto die je aanspreekt. Schrijf er wat van op, wat doet de foto met je, waarom deze foto. We delen dit in twee groepen. Daarna mag de foto op de lezenaar gezet worden.
 2. Er liggen briefjes op de tafels met gezegden, krachtenkoppen, teksten van liedjes. Zoek uit wat je aanspreekt. We kunnen dit delen met elkaar in twee groepen. Daarna mag de foto op de schaal.

Pauze

 1. Je krijgt een leeg briefje. Schrijft op waar jij aan lijdt. Daarna mag het op de schaal.

We offeren onze verhalen, onze verdrieen onze pijn tijdens de afsluitende viering aan God.


Bijeenkomst februari – zelfbeschikkingsrecht

We krijgen een aantal vragen om in stilte over na te denken.

Naar aanleiding hiervan maken we een Elfje.

Stille wandmeditatie.

Uitwisseling in subgroepen.


Bijeenkomst januari – Ongenoegen

Per mail kregen we drie teksten (Wijsheidspreuk 13,  Wijsheidspreuk 15 en Herinneringen 84 –ruzie tussen bisschop en podestà–) met de volgende vragen:

Vragen rond het ongenoegen

 1. Vind jij dat er sprake is van toenemend ongenoegen?
 2. Ervaar je ook toenemend ongenoegen bij jezelf?
 3. En zo ja, waarover dan?

Vragen rond jouw persoon in relatie tot het ongenoegen

 1. Kijk eens heel eerlijk naar jezelf; ligt dat ongenoegen aan jezelf?
 2. Erger jij je sneller aan dingen dan vroeger?
 3. Of worden principes van jou met voeten getreden door anderen?

Vraag over de teksten

 1. zou een van deze teksten kunnen helpen als je weer eens dat ongenoegen ervaart, om een en ander wat te relativeren? Zo ja, welke tekst en waarom?
  Met name de twee wijsheidspreuken en dan 13 nog meer dan 15, omdat 13 je niet alleen de ideale situatie voorhoudt, maar ook de realiteitszin heeft dat op een zeker moment je geduld en nederigheid echt ‘op’ kan zijn.

De antwoorden kregen we gebundeld weer terug.

 


 

2021 – Clara van Assisi + kernwaarden van de OFS


Bijeenkomst december – Kracht - tegenkracht/weerstand

Clara van Assisi p.279

Het gaat over het moment dat Clara het huis uit gegaan is en door Franciscus naar een klooster is gebracht. Clara volgt haar roeping en ondervindt daarbij veel weerstand omdat zij dwars tegen de wil van haar familie ingaat.
In twee groepen gaan we met deze tekst aan de gang. 

Na de pauze krijgen we een stuk klei met de opdracht: ga met de klei aan de gang. Hoe voelt de klei?, wat is de structuur?, is er weerstand? Wat roept dit bij je op. 


Bijeenkomst november – Op weg met Clara

We lezen ui de tweede brief van Clara aan Agnes, vers 10-20.

Hierna worden we in tweetallen bijeen gebracht en gaan we wandelen. Dit mag door de kerk maar mag ook buiten. Tijdens het op weg gaan beantwoorden we vragen omtrent onze weg door het leven. Hoe is het gaan van de weg met Jezus voor jou? Wat betekent volmaaktheid voor jou? Wat bedoelt Clara met verachtelijk worden? Wat maakt het gemakkelijk of moeilijk de weg van de Franciscaanse familie te gaan. Hebben we wel eens het gevoel op de verkeerde weg te zijn? Genoeg stof om samen over na te denken, en mee naar huis te nemen.

 


Oktober – Kapittelweekend

 


Bijeenkomst september – acceptatie, elkaar dragen/verdragen


Bijeenkomst augustus – trouw en toegewijd aan God arbeiden

Stille wand meditatie n.a.v. RegCl 7 De manier van arbeiden.
Individuele meditatie n.a.v. LevCl 8; 5-9.
Vervolgens gaan we in subgroepen met een (een keuze uit) 8 vragen aan de slag, na een korte pauze worden de subgroepen anders ingedeeld en gaan we verder met de vragen.


Bijeenkomst juli – vierde brief  (4BrAgn)

In subgroepjes bespreken we de tekst aan de hand van de volgende vragen:

 1. Terwijl zij in de ogen van de Geliefde kijkt word of maakt zij zich mooi, Waardoor gebeurgd dat of hoe doet zij dat Hoe zou jij jezelf kijkend in iemands ogen mooi kunnen maken? 
 2. Armoede nederigheid en liefde weerkaatsen in deze spiegel Hoe lees je dit Wat stel je je daarbij voor nog steeds kijkend in de ogen van de Geliefde
 3. In drie korte stappen schets Clara het levensverhaal van haar Geliefde. Herken jij iets van je eigen leven of van je eigen omstandigheden waardoor dit verhaal jou raakt? Weerspiegelst Zijn verhaal ook het jouw?

Bijeenkomst juni – Gerechtigheid

Eindelijk weer een echte bijeenkomst! We beginnen het thema met een stille wand meditatie en diepen het in subgroepjes verder uit.

 


Bijeenkomst januari – vreugde 

opdracht per mail

Bijeenkomst februari – dragen

opdracht per mail

Bijeenkomst maart – eenvoud

opdracht per mail

Bijeenkomst april – teruggeven

opdracht per mail

Bijeenkomst mei – verbondenheid

opdracht per mail