Eens per drie jaren, kort na het landelijk keuzekapittel, zal de lokale broederschap ook haar keuzekapittel houden. Ongeveer halverwege de kapittelperiode zal het landelijk bestuur worden uitgenodigd voor een broederlijke en pastorale visitatie.

“En de ministers en dienaren (dus het bestuur) moeten ter harte nemen dat de Heer zegt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’ ,en dat hun de zorg is toevertrouwd voor de zielen van de broeders”. Regula non bullata, hoofdstuk 4, vers 6

Aandachtspunten bij de broederlijke en pastorale visitaties.

Vorming:

Geestelijk Assistent:

 

Kapittel:

Overige: