Fonte Colombo (Hilversum)

Minister: Maria Bijleveld-Scholts ofs, meascholts@gmail.com.

 

Doordat de huidige leden te broos zijn om naar de bijeenkomsten te komen, heeft het bestuur van Fonte Colombo besloten voorlopig niet meer bijeen te komen. Onze laatste vier leden zijn niet alleen broos maar ook op zeer hoge leeftijd. Datzelfde geldt ook voor het bestuur, maar we zijn gelukkig nog wel vitaal genoeg om aan de landelijke bezinningsdagen deel te nemen.  


Feest bij Fonte Colombo

Zaterdag 8 oktober kwam de broederschap Fonte Colombo in Hilversum bijeen ter ere van de 70-jarige professie van Corrie Notarangelo. Tijdens de viering van dit jubileum was ook Tony haar man aanwezig.  Ze komen beiden vanwege hun hoge leeftijd en om gezondheidsredenen niet zo heel vaak meer naar de bijeenkomsten, maar waren erg blij dat 70 jaren franciscaans leven op deze manier in hun broederschap gevierd werd.

De jubilaris

Overlijden Corrie van Riel

Op 27 december 2015 is Corrie van Riel overleden. Zij was 92 jaren oud en 17 jaren geprofest lid van de OFS. Zij ruste in vrede.


Fonte Colombo in beeld

 artikel in Doortocht nr. 5, 2011

OFS in beeld - Fonte Colombo

 


Jubileum

In mei 2011 herdachten Rina Borsboom en Truus Hamman hun 70-jarig professiefeest. Dit werd in de broederschap met blijdschap gevierd. Rina en Truus hernieuwden hun professiebeloften.70 jarige professie Truus en Rina

  


Overleden

Onze medezuster Hilda Abbenes is overleden. Hilda heeft in 1991, samen met Bertus Tilanus en Zoltan Kovac, de Franciscaanse Derde Orde afdeling in Hilversum (OFS Fonte Clombo) nieuw leven in geblazen. Zij was tevens enige jaren onze minister. Na een jarenlange slopende ziekte heeft zij nu haar leven in handen gegeven van haar Schepper. Moge zij rusten in de vrede van de Heer.

 


Jubileum

Op 16 oktober 2010 vierde Ine Verhoeven het feit dat zij 25 jaar geleden in de afdeling Den Bosch 1 geprofest werd in de Orde van Franciscaanse Seculieren, samen met Corrie van Deursen zaliger en Tilly Gerritsen. Vanaf juli 2010  is zij officieel lid van Fonte Colombo in Hilversum. 

 


Overleden

Op dinsdag 24 augustus 2010 is onze medebroeder Siep van der Zee overleden. Hij werd 86 jaar. Geprofest in 1946 in de toenmalige Derde Orde, vierde Siep in 2006 zijn 60-jarig professiefeest. Ook was hij van 2002 -2005 bestuurslid van Fonte Colombo. Siep besteedde veel tijd aan vrijwilligerswerk voor zijn parochie in Abcoude en het verpleeghuis Maria-Oord in Vinkeveen. Door de ziekte Parkinson waren de laatste jaren heel zwaar voor hem. Hij mag nu in vrede rusten bij zijn Schepper.

 

 


 

Jubilea in Hilversum


Op 19 juni 2010 vierden Harrie Bontje en Sybil van der Maat hun 50-jarig professiefeest in de broederschap van Fonte Colombo.
Tijdens een speciale eucharistieviering hernieuwden zij hun professiebelofte. Beiden van harte gefeliciteerd.