Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi (1181/1182 - 1226)

Franciscus wilde Christus navolgen. Daarom streefde hij naar een samenleving waarin alle mensen als broeders en zusters met elkaar en met heel de schepping omgaan. In zijn leven heeft hij zijn boodschap van verzoening kernachtig uitgedrukt in de telkens herhaalde vredesgroet 'De Heer geve u vrede'. Innerlijke vrede als geschenk van God, onderlinge vrede tussen al wat Hij geschapen heeft.

Toen Franciscus stierf zongen zijn broeders het Zonnelied, het lied van de broederschap met de aarde en haar mensen, het lied over de goedheid van Gods schepping. Veel mannen en vrouwen zijn door Franciscus' levenswijze geïnspireerd geraakt en willen naar zijn voorbeeld leven.

Clara van Assisi

Clara van Assisi (1193/1194 - 1253)

Clara is de eerste vrouw die meedeed met het evangelische leven van Franciscus.

Op haar eigen wijze heeft zij gestalte gegeven aan de spiritualiteit en de levenswijze van Franciscus. Voor Clara was de ‘allerhoogste armoede’ van groot belang. Zij heeft zich daar haar hele leven voor ingezet en ontving in 1228 van de paus het privilege van de armoede voor haar orde van de Arme Zusters. Het privilige voorkomt dat de orde ooit gedwongen kan worden om bezit te accepteren.