Actief aanwezig in kerk en wereld

De broeders en zusters binnen de OFS proberen te leven naar het Evangelie in de voetsporen van Franciscus en Clara. Belangrijk zijn daarbij de regel en de constituties van de OFS. Een belangrijk onderdeel van de franciscaanse spiritualiteit, en dus ook van het leven van ieder OFS-lid, is de actieve betrokkenheid op de Kerk en de wereld. De regel en de constituties maken dat duidelijk. In artikel 17 tot en met 23 van het tweede deel van de constituties wordt hierover als volgt gesproken :

Sociaal engagement

De broederschappen van de OFS kunnen zelfstandig allerlei activiteiten ontplooien of meedoen met de activiteiten van anderen, zoals de Franciscaanse Vredeswacht, Amnesty International, daklozenprojecten, voedselbanken, hulp in zieken- en bejaardenhuizen, begeleiding van asielzoekers en vele andere projecten. Met gebed en met giften ondersteunen de leden van de OFS hun medebroeders en zusters elders in de wereld.

Sociale projecten

Voor een periode van één of meerdere jaren verbindt OFS Nederland zich aan een project ergens in de wereld om daarvoor geld of goederen bijeen te brengen. In de afgelopen jaren waren dit de volgende: