Opname & Professie

Periode van kennismaking en opname

Na een periode van kennismaking kunnen mensen die binnen de OFS met Franciscus en Clara op pad willen, opgenomen worden in de orde. Deze kennismakingsperiode is bedoeld als een tijd van oriëntatie en voorbereiding op de eigenlijke vorming. In die tijd kan de roeping getoetst worden en kunnen de gemeenschap en de kandidaat elkaar leren kennen. De duur van de kennismakingsperiode kan variëren van drie tot twaalf maanden. In deze periode zal de kandidaat de bijeenkomsten van de broeder-/zusterschap bijwonen en gesprekken hebben met de plaatselijke minister, de vormingsverantwoordelijke en de geestelijke assistent. Het is aan te bevelen in deze tijd enige boeken over Franciscus en de franciscaanse spiritualiteit te lezen. Na de kennismakingsperiode volgt de opname in de orde. Voorwaarden om toegelaten te worden zijn, dat de kandidaat het katholieke geloof belijdt, dat hij in gemeenschap met de Kerk leeft, dat zijn morele gedrag goed is en dat er duidelijke aanwijzingen voor zijn dat hij roeping heeft.

Opname en vorming

Na de opname begint de vormingstijd die minstens één jaar duurt. In deze periode kan de roeping rijpen en maakt de kandidaat intensiever kennis met de spiritualiteit van Franciscus en met de broederschap. Deze vormingsperiode wordt afgesloten met de eeuwige professie, de belofte om volgens het Evangelie te leven naar het voorbeeld van Franciscus. (Aan deze professie kan een binding van tijdelijke aard - een tijdelijke professie - voorafgaan.)

Brochure 'Ingroeien in de OFS'

In de bijgevoegde brochure staat het proces van kennismaking, opname en professie wat nader uitgewerkt.