Doortocht

De OFS geeft een eigen tijdschrift uit: DOORTOCHT, dat zes keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift draagt bij aan de vorming van de leden en schenkt extra aandacht aan spiritualiteit en bezinning. Het functioneert als een communicatiemiddel tussen onze leden en alle mensen met een franciscaanse visie. De leden van de OFS krijgen dit blad gratis toegezonden. Anderen kunnen zich op dit tijdschrift abonneren. De abonnementsprijs bedraagt met ingang van 2016 € 17,50, maar als het inkomen een ruimere bijdrage toestaat wordt dat zeer op prijs gesteld.
Administratie: Theo Reuling, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, telefoon 0316-225687, e-mail:administratie@ofsnederland.nl.

Abonnement Doortocht

Het blad Doortocht wordt kosteloos toegezonden aan OFS-leden. Anderen kunnen een los abonnement nemen op Doortocht. Aanmelding kan bij de administratie: Theo Reuling, Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, telefoon 0316-225687, e-mail: administratie@ofsnederland.nl

Een los abonnement kost 17,50 euro per jaar; een hogere bijdrage wordt op prijs gesteld. Het abonnementsgeld kan overgemaakt worden op ING-rekening NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' te Didam. Graag vermelden: naam, postcode, huisnummer en 'Doortocht' + jaartal.

Redactie

Het redactieadres is: Weurtseweg 182, 6541 BC Nijmegen. E-mail: doortocht@ofsnederland.nl


Artikelen

Uit het laatste nummer