Wat is de OFS?

De Orde van Franciscaanse Seculieren is de Nederlandse benaming van de Ordo Franciscanus Saecularis (OFS), een seculiere franciscaanse derde orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. In de katholieke kerk vormen wij, naast de eerste orden van franciscaanse paters en broeders, de tweede orde van clarissen en de derde orde van franciscaanse religieuzen, een derde orde van franciscaanse seculieren met een eigen landelijk bestuur. Wij zijn deel van de Ordo Franciscanus Saecularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome zetelt. Wereldwijd tellen wij 500.000 leden, verspreid over 57 landen. In het Internationale Bestuur hebben wij een eigen afvaardiging. In de OFS trekken wij met elkaar op, om elkaar te inspireren en te stimuleren in de navolging van Christus, zoals Franciscus en Clara hen dit hebben voorgedaan. Bij de begroeting van onze medemensen wensen wij iedereen vrede en alle goeds

Mission statement OFS

Wij zijn leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren en hebben door onze professie op de leefregel beloofd te streven naar een evangelische leefwijze, geïnspireerd door Franciscus van Assisi. In deze franciscaanse leefwijze zijn vreugde, eenvoud, dragen, teruggeven, gerechtigheid en verbondenheid met de schepping kernwaarden. Wij stimuleren elkaar daartoe door middel van bijeenkomsten en gebed.