Adressen van de Orde van Franciscaanse Seculieren

Post

Orde van Franciscaanse Seculieren, Pelikaanstraat 26, 8916 AE Leeuwarden

Telefoon

Landelijk minister Theo Reuling ofs: 0316-225687

E-mailadres

info@ofsnederland.nl

Website

www.ofsnederland.nl, voor het aanleveren van kopij voor de website: webredactie@ofsnederland.nl.

Facebook

https://www.facebook.com/groups/190803344336014/?fref=ts

Administratie

Voor opmerkingen en vragen over het ledenbestand, betaling van ledenbijdrage of abonnementen Doortocht

Wilhelminastraat 84, 6942 ET Didam, 0316-225687, e-mail administratie@ofsnederland.nl

Redactie Doortocht

Weurtseweg 182, 6541 BC Nijmegen, e-mail doortocht@ofsnederland.nl