Overzicht baten en lasten van het jaar 2023 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2023        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 4.199   Activiteitskosten 7.535  
Opbrengst vermogen 18.219   Sociaal project 8,842  
Overige bijdragen 1.403   Beheer en administratie 10.312  
Incidentele baten 9.070   Rentelasten -  


  Incidentele lasten 4.433  
Totaal      32.891   Totaal     31.122 1.769

 

 

Broederschappen 2023 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
Fioretti Leeuwarden 1.275 2.363 3.638 2.778 323 3.101 537
Den Bosch 's-Hertogenbosch 0 2 2 200 500 700 -/- 698
Fonte Colombo Hilversum 190 0 190 202 50 252 -/- 62
Gilze Gilze 32 0 32 25 0 25 7
Nederweert Nederweert 264 0 264 195 10 205 59
Pax et Bonum Valkenswaard 80 0 80 50 16 66 14
Perfetta Letizia Assen 1.600 50 1.650 738 0 738 912
Portiuncula Leiden 415 320 735 805 0 805 -/- 70
San Damiano Delft 1.391 9 1.400 1.908 31 1.939 -/- 539
Tilburg Tilburg 429 16 445 270 0 270 175
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1,702 275 1.977 520 268 788 1.189