Overzicht baten en lasten van het jaar 2022 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2022        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 4.030   Activiteitskosten 6.133  
Opbrengst vermogen 18.038   Sociaal project 7.004  
Overige bijdragen 1.138   Beheer en administratie 8.357  
Incidentele baten 1.371   Rentelasten -  


  Incidentele lasten 3.279  
Totaal      24.577   Totaal     24.773 -/- 196

 

 

Broederschappen 2022 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 1.067 120 1.187 977 396 1.373 -/- 186
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 0 0 109 0 109 -/- 109
Fonte Colombo Hilversum 195 0 195 365 0 365 -/- 170
Gilze Gilze 154 0 154 44 0 44 110
Nederweert Nederweert 321 0 321 219 0 219 102
Pax et Bonum Valkenswaard 160 0 160 252 0 252 -/- 92
Perfetta Letizia Assen 660 0 660 255 0 255 405
Portiuncula Leiden 490 196 686 525 9 534 152
San Damiano Delft 700 75 775 658 23 681 94
Tilburg Tilburg 398 0 398 465 0 465 -/- 67
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.202 50 1.252 1.153 174 1.327 -/- 75