Overzicht baten en lasten van het jaar 2018 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2018        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 5.879   Activiteitskosten 10.512  
Opbrengst vermogen 18.509   Sociaal project 4.042  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 721  
Incidentele baten 706   Rentelasten 1.150  


  Incidentele lasten 0  
Totaal      25.094   Totaal     16.425 8.669

 

 

Broederschappen 2018 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 600 260 860 107 64 171 689
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 7 7 1.000 134 1.134 -/- 1.126
Fonte Colombo Hilversum 270 0 270 407 69 476 -/- 206
Gilze Gilze 585 466 1.051 109 606 715 336
Nederweert Nederweert 166 0 166 97 0 97 70
Pax et Bonum Valkenswaard 280 0 280 131 56 187 93
Perfetta Letizia Assen 520 50 570 346 24 370 200
Portiuncula Leiden 450 400 850 667 10 677 172
San Damiano Delft 682 0 682 464 146 610 72
Tilburg Tilburg 315 182 497 475 69 544 -/- 47
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.263 604 1.867 449 211 659 1.208

 

Terug