RWANDA - Sociaal project 2016 en 2017

Terug

De OFS in Nederland zal in 2016 en 2017 ondersteuning bieden aan een sociaal project van Laetitia Berabose, lid van de OFS in Rwanda. Tijdens het generaal kapittel in 2014 vertelde Laetitia Berabose ofs over dit project, Notre Dame Auxiliatrice des Chrétiens. Ze is daar ervaren als een sterke vrouw met een diep geloof en een praktische instelling. Laetitia heeft zich ten doel gesteld om, binnen haar eigen mogelijkheden, hulp te bieden aan kwetsbare mensen in en rond haar woonplaats.

Laetitia heeft in een buitenwijk van de hoofdstad Kigali op een stukje grond - eigendom van haar familie - drie huisjes gebouwd en ter beschikking gesteld aan arme gezinnen die daar gedurende maximaal een jaar kunnen wonen. Deze gezinnen zorgen ieder, behalve voor hun eigen kinderen, ook voor een aantal weeskinderen.

Ook is er een 'buurthuisje' geplaatst dat wordt gebruikt om kinderen en volwassenen te leren lezen en schrijven, waar naailessen worden gegeven en waar een vrouw die tijdens de genocide haar beide benen verloor een klein sieraden-atelier heeft. Daarbij wordt het ook gebruikt om catechese te geven aan kinderen en volwassenen en zijn er vieringen waar men samen bidt, dankt en zingt.

Daarnaast is een geitenproject gestart: arme gezinnen krijgen een jonge geit; als deze jongen krijgt, wordt het eerste vrouwelijke lam teruggegeven en geplaatst bij een nieuw arm gezin. Laetitia verbouwt maïs en heeft een kleine kuiken-opfokkerij waarmee de lopende kosten van deze activiteiten betaald kunnen worden.

 

Het 'buurthuisje'.

Van links naar rechts achterste rij: vertaler Sylvère, voormalig generaal minister van de OFS Encarnita del Pozo ofs, Laetitia Berabose ofs en haar echtgenoot (ook lid van de OFS); voorste rij: drie van de weeskinderen die in het project worden opgevangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

In Rwanda zijn de gevolgen van de genocide nog sterk te merken; veel mensen zijn getraumatiseerd en/of gehandicapt en zijn extreem arm. Laetitia probeert daar, met familie en vrienden, via dit project verandering in te brengen. Het project wordt nu door hen zelf gefinancierd, maar er is dringend externe ondersteuning nodig. Leden van het presidium van de OFS zijn de afgelopen jaren een aantal keren bij het project geweest en zijn er bijzonder positief over: Laetitia brengt haar roeping tot de OFS op een wel heel bijzondere en concrete wijze in de praktijk!

In 2016-2017 willen we dit project van harte in jullie gebed aanbevelen. Daarnaast willen we proberen een bedrag van € 4.748,- bijeen te brengen voor:

De inzameling voor dit project is inmiddels afgesloten. Begin 2018 wordt de totaalopbrengst bekend.

Terug