Pikinslé, Suriname; sociaal project 2014

Terug

In 2014 was het project Pikinslé (of Pikin Slee) in Suriname doel van het sociaal engagement van de OFS. Hilda van Raaij vertelde aan het begin van het jaar daarover het volgende:

Pikinslé is een dorp aan de Boven-Surinamerivier in de jungle van Suriname en telt ongeveer 4000 inwoners. Dit zijn Marrons, indertijd van plantages gevluchte slaven. Zij leven van zwerflandbouw; ieder gezin heeft een kostgrondje dat meestal uren lopen van het dopr af ligt.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van fietsen, brommers, buitenboordmotoren en dergelijke. Twee mannen in het dorp die heel goed zijn in het repareren ervan, willen hun kennis graag overdragen aan de jeugd. Zij zoeken hulp om dit te organiseren en geld om de juiste materialen aan te schaffen.
Het dorp heeft een rijke geschiedenis in beeldende cultuur, onder andere houtsnijwerk. Vijf kunstenaars aldaar hebben de Stichting Totomboti opgestart, waar zij interessante projecten in een creatieve, cultuurverrijkende werkomgeving aanbieden. Het scheppen van werkgelegenheid voor de lokale bevolking en in het bijzonder voor schoolverlatende jongeren heeft hun prioriteit. Zij zullen volle medewerking verlenen om een vaste werkplaats voor de opleiding van de jeugd te realiseren. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de zeer bevlogen en betgrokken heer Awanna, die de kleuterschool en lagere school (klas 1 tot en met 6) leidt. De groep oudste schoolkinderen zal al in het opleidingsproces gaan meedraaien.
Het plan houdt verder in dat het een permanente werkplaats wordt om de bedoelde reparaties te verrichten en hout te bewerken. 
Het eerste wat nodig is, is gereedschap om te sleutelen en houtbewerkingsgereedschap. Hiervoor is een bedrag van € 3.000,-- nodig.

De OFS probeerde in 2014 dit bedrag voor dit project bijeen te brengen. Aan het eind van 2014 konden we constateren dat we het doel nagenoeg gehaald hebben. In totaal werd € 2.990,34 ingezameld.

 

Terug