NieuwsNieuw landelijk bestuur

Op het landelijk keuzekapittel van de OFS, dat werd gehouden van 7 tot en met 9 juni 2024 in Denekamp, werd een nieuw landelijk bestuur gekozen. Dit bestaat voor de periode 2024 - 2027 uit:

Theo Reuling, landelijk minister

Joop Jordan, vice minister

Mariette Fleur, secretaris

Michel Versteegh, penningmeester

Ans Dijkhuis, vormingsverantwoordelijke

Theo Reuling, internationaal vertegenwoordiger

Michel Versteegh, plaatsvervangend internationaal vertegenwoordiger

Landelijk keuzekapittel

Van 7 tot en met 9 juni is het landelijk keuzekapittel in Denekamp. We vragen om Gods zegen over dit kapittel. Het gebed hiervoor staat in de bezinning van deze maand.

EUFRA-Woche 2024

Ook dit jaar is er een EUFRA-Woche. Dit keer eind augustus in Polen. Bezoek de EUFRA-pagina voor meer informatie.

Bezinningsdag over 'Volmaakte vreugde'.

Op zaterdag 20 april wordt een landelijke bezinningsdag gehouden met als thema 'Volmaakte vreugde'. Iedereen is welkom. Voor meer informatie zie de pagina over de bezinningsdag.

Een franciscaans perspectief

In januari is het blad 'Een franciscaans perspectief'uitgebracht. Naast enkele interviews over het leven van OFS-leden staat in het blad een overzicht van alle activiteiten die de OFS in de eerste helft van 2024 in Nederland organiseert. Lees meer ...

Lezingen bezinningsdag over de regel

Op 22 april 2023 is in Assen de landelijke bezinningsdag gehouden over de leefregel van de OFS. Er waren twee inleiders: Mariette Fleur ofs en Willem Marie Speelman ofs. Hun bijdragen zijn via doorlinken na te lezen. De bijdrage van Willem Marie Speelman is inmiddels beschikbaar. Het bijgaande artikel van Mariette Fleur uit Franciscaans Leven (2019 nr. 4) geeft in grote lijnen haar inleiding op de bezinningsdag weer.

Mini-retraite op 13 mei

Wanneer stond jij voor het laatst stil en uit? We zijn geneigd om lege momenten in onze drukke agenda’s op te vullen met tv, sociale media en eindeloos gescroll. Maar even afstand nemen schept juist ruimte en aandacht voor wat er echt toe doet. De Franciscaanse Beweging en Stadsklooster San Damiano organiseren daarom een mini-retraite.

Tijdens deze mini-retraite is dat precies wat we gaan doen. We zetten onze telefoons uit, zoeken de stilte op, koken samen een vegetarische maaltijd en duiken de kloostertuin in voor een bezinnende wandeling.

De mini-retraite wordt begeleid door br. Hans-Peter Bartels (Stadsklooster San Damiano) en Melissa Schilderink (Franciscaanse Beweging).

Meer informatie en opgeven via deze link.

EUFRA-Woche in augustus 2023

Van zondag 20 tot en met zondag 27 augustus wordt in Duitsland de EUFRA-Woche gehouden. Lees meer over het thema en aanmelden.

Vox Franciscana winter-voorjaar is uit

Het winter-voorjaarsnummer van VOX Franciscana is uit, het internationale ledenblad van de OFS. Dit keer met een uitgebreid overzicht van alle activiteiten van het presidium en werkgroepen.

Oproep tot hulp voor Turkije en Syrië

Tibor Kauser, generaal minister van de OFS, heeft opgeroepen tot steun voor de getroffenen van de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze oproep is terug te lezen op de site van het CIOFS. Vanuit Nederland willen we hier van harte onze medewerking aan verlenen. Hoe je daaraan kunt bijdragen kun je lezen in bijgevoegde brief.

Open bijeenkomst Amsterdam

De OFS Claragroep nodigt voor haar bijeenkomst op zaterdag 21 januari geïnteresseerden uit om dit bij te wonen. Vrijblijvend als kennismaking, maar vooral verdieping in de franciscaanse spiritualiteit.

Bezinningsdag over oplossen conflicten

De bezinningsdag van 28 januari zal als thema het 'geloof in oplossen van conflicten'. Deze dag is een ZOOM-bijeenkomst. Bij de activiteiten vindt u meer informatie.

ZALIG NIEUWJAAR

Wij wensen iedereen een Zalig Nieuwjaar. Wie meer voelt voor 'veel heil en zegen' mag zich daardoor laten aanspreken of 'een gezegend 2023'. Dit alles mag voor ieder mens en de hele schepping inhouden dat 2023 meer goeds dan kwaads in zich mag dragen, dat er voldoende kracht is om te dragen wat gedragen moet worden en dat het welzijn naar tevredenheid mag zijn. Samenvattend: vrede en alle goeds.

Landelijke bezinningsdag 24 september

De zorg voor ons gemeenschappelijk huis staat centraal op de landelijke bezinningsdag die op 24 september in Den Bosch wordt gehouden. Laudato Si' is de voornaamste invalshoek. Wat kunnen wij er mee en waarmee gaan we na deze dag weer naar huis? Lees meer op de pagina over deze bezinningsdag.

Pinkstergroet CIOFS

Generaal minister Tibor Kauser van het CIOFS stuurt ons een Pinkstergroet. In zijn navolging aan allen een Zalig Pinksteren.

Bezinningsdag rond ervaringen mysterie

Op zaterdag 23 april staat de landelijke bezinningsdag van de OFS in het teken van ervaringen met het mysterie. Klik door voor meer informatie.

Vox Franciscana

Het CIOFS heeft een nieuwe uitgave van Vox Franciscana gepubliceerd, de wintereditie 2021-2022. Het blad is vrijwel geheel gewijd aan het generaal keuzekapittel van november 2021.

Verslagen Generaal Kapittel

Van 13 tot en met 21 november vond in Rome het Generaal Kapittel plaats. Op onze website deed Michel Versteegh als onze internationaal vertegenwoordiger bij dat kapittel dagelijks verslag. 

Nieuw thema rond Memoriale Propositi

Er is een volgend (Engelstalig) artikel verschenen in het kader van dit jubileumjaar rond Memoriale Propositi. Attilio Giamberti maakt een vertaalslag van de waarden van de oude regel naar toepassing in het hedendaagse leven. 

EUFRA-Woche 19-21 juli digitaal

De EUFRA-Woche, een treffen van OFS-leden uit West- en Oost-Europese landen zal dit jaar digitaal gehouden worden. De folder geeft meer informatie over data, tijdstippen en aanmelden. Van harte aanbevolen.

Nieuw landelijk bestuur

Op het landelijk keuzekapittel, dat op 12 en 13 juni is gehouden in Nieuwkuijk, is een nieuw landelijk bestuur voor de OFS gekozen. De samenstelling daarvan is te vinden op de pagina van het bestuur.

Pinksterboodschap CIOFS

De generale minister van de OFS, Tibor Kauser, reikt ons voor Pinksteren een boodschap aan, Wij bevelen deze van harte aan om te lezen.

Memoriale Propositi

Op de pagina Memoriale Propositi wordt het materiaal gepresenteerd dat in 2021, de 800e verjaardag van deze leefregel, verschijnt.

Sociaal project voor medicijnen

Het landelijk sociaal project van de OFS in 2021 is ten behoeve van een medicijnbank in Venezuela. Lees op de pagina over dit project meer daarover.

Zalig Nieuwjaar

De wens aan eenieder, lid van de OFS of niet, en al de personen die u dierbaar zijn is: een Zalig Nieuwjaar. Onbekend is wat het jaar 2021 zal brengen; de wens is dat uit mag komen wat u er van verwacht of hoopt. Met Gods zegen.

Zalig Kerstmis

Een Zalig Kerstmis

Elk jaar klinkt deze wens, een Zalig Kerstmis, vele malen. We wensen elkaar een Zalig Kerstfeest toe. Dat het dagen van feest mogen zijn, gezegend en vol van het goede dat er voor mens en wereld mag zijn. Daarom klinkt het ook nu en wens ik het u ook toe: een Zalig Kerstfeest.

Elk jaar zijn er personen die de dagen rond Kerstmis toch als minder zalig beleven. Door problemen, ziekte of het ontbreken van dierbare medemensen wordt het feest minder leuk. We weten dat deze situaties zich voordoen en proberen hen rond de feestdagen een hart onder de riem te steken.

Dit jaar, 2020, is het voor iedereen anders, voor iedereen minder zalig. Door de corona-pandemie ligt eigenlijk alles stil en wordt het kerstfeest maar minimaal gevierd en dan meest nog in sterk aangepaste vorm. Nu ervaart bijna iedereen dat Kerstmis ook minder zalig kan zijn dan we elkaar toewensen.

In de wens, een Zalig Kerstfeest, is ook verwoord dat de diepste betekenis van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus, voor ons daadwerkelijk betekenis mag krijgen. Hij brengt een boodschap van vrede in de wereld; vrede die in ons hart mag nestelen en ons tot mensen van vrede mag maken. Hij brengt licht, zodat de duisternis om ons en in ons minder donker is. Hij brengt hoop, zodat we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen treden. In deze dagen van de corona-Kerst zijn dat wel gaven van God aan ons die er toe doen. Vooral nu het allemaal wat minder zalig aanvoelt.

Dat God door u, door jou, door mij, ontdekt en ervaren mag worden in bemoedigende woorden, luisterende oren, helpende handen, steunende schouders en gevoelens van verbondenheid. Ook dat is Christus’ geboorte, in ons.

Daarom wens ik u van harte een Zalig Kerstfeest toe.

Theo Reuling ofs

Kerstverhaal

Een bijzonder kerstverhaal vanuit Slappeterp, vertelt door Peter Vermaat.

Geduld

Advent is voorbereiden en geduld hebben. Maar dan komt ook het feest dat Franciscus zo liefhad: Kerstmis. De bezinning van deze maand neemt ons mee op deze weg.

Henrik Roelvink ofm overleden

Op 12 november is broeder Henrik Roelvink ofm overleden. De communiteit in Nijmegen, waar hij woonde, is zwaar getroffen door corona. Een medebroeder overleed eerder deze week. Henrik was van grote betekenis voor de OFS, vooral door zijn inzet voor de Commissie Vorming. Hier leverde hij een grote bijdrage aan het maken van vormingsmateriaal. Ook is hij meerdere jaren geestelijk assistent geweest van onze broederschap in Gilze. Dat hij mag rusten in Gods vrede.

Bezinningsdag in Zoomvorm

De bezinningsdag van 28 november gaat over de pauselijke Encycliek 'Fratelli Tutti'. Deze dag is in verband met alle corona-maatregelen in de vorm van een Zoomsessie van twee uren en wel van 10.00 - 12.00 uur. Op de pagina bezinningsdagen leest u hoe u zich hiervoor kunt opgeven om deel te nemen.

Nieuwe Vox Franciscana uit

Vanuit het CIOFS is de zomer-herfst uitgave verschenen. Deze is in het Engels te lezen en bevat veel nieuws uit de wereld van de OFS.

Noodhulp OFS aan Beiroet

Na de verschrikkelijke explosie in Beiroet vorige week dinsdag heb ik namens OFS Nederland contact gehouden met Michel Janian, lid van de Libanese OFS en lid van het presidium. Michel vertelde, dat er een plaatselijke OFS broederschap gevestigd is in het hart van de explosie, de broederschap Terra Santa. De schade, het verlies aan levens en de verwoesting van zoveel huizen is verschrikkelijk.

De explosie heeft met name het christelijke deel van de stad verwoest. Een arme wijk, waar ook heel veel mensen wonen die geweld elders waren ontvlucht. En de economische situatie van Libanon was, ook vóór deze ramp, al dramatisch. Zoals een andere Libanese vriend me vorige week al zei: 'hoe moeten deze mensen, die al vrijwel geen geld meer hadden om eten te kopen, nu hun ramen of huizen herstellen? Onmogelijk.'

Op 13 augustus hebben we in het landelijk bestuur besloten 500 euro uit het noodfonds over te maken naar Libanon. Hierin werken we samen met het landelijk bestuur van de Libanese OFS, en ik ga ervanuit dat de betaling via dat bestuur gaat lopen. Het noodfonds moet worden aangevuld, en ik weet dat er in Libanon nog zoveel meer nodig is dan deze 500 euro...

Wil je meehelpen? Je kunt je financiële bijdrage overmaken naar NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van Franciscaanse Seculieren' onder vermelding van 'Noodhulp Libanon". Wij zorgen dan dat het op de goede plek terecht komt. En daarnaast, ook als je financieel niet kunt bijdragen, bid alsjeblieft voor onze broeders en zusters....

Vrede en alle goeds,

Mariette Fleur
internationaal vertegenwoordiger OFS Nederland

Mini-cursus Agnes van Assisi

We zijn wat meer aan onze huiselijke omgeving gekluisterd. Hoe blijf je elkaar en jezelf inspireren. Het landelijk bestuur reikt je, in vervolg op de mini-cursus rond Matt Talbot, in 8 onderdelen een korte mini-cursus aan rond de persoon van Agnes van Assisi, zus van Clara. Deze cursus is gebaseerd op het eindwerkstuk van Hans Peter Bartels ofm voor de opleiding franciscaans leraarschap. Elke week verschijnt een nieuw deel.

Week 8 (12 juli 2020): Afbeeldingen + Bijlages (literatuur)
Week 7 (5 juli 2020): Aan Agnes toegeschreven wonderen na haar dood
Week 6 (28 juni 2020): Abdis van Florence (2), overlijden in San Damiano (1240-1253) en latere gebeurtenissen
Week 5 (21 juni 2020): Abdis van Florence (1) (1221-1242)
Week 4 (14 juni 2020): San Damiano en het vertrek naar Florence (1211-1221)
Week 3 (7 juni 2020): Intrede (1211)
Week 2 (31 mei 2020): Geboorte en Jeugd (1196-1211)
Week 1 (24 mei 2020): Introductie

Mini-cursus Matt Talbot

We zijn wat meer aan onze huiselijke omgeving gekluisterd. Hoe blijf je elkaar en jezelf inspireren. Het landelijk bestuur reikt je in 8 onderdelen een korte mini-cursus aan rond de persoon van Matt Talbot ofs. Deze cursus is gebaseerd op het eindwerkstuk van Mariette Fleur ofs voor de opleiding franciscaans leraarschap. Elke week verschijnt een nieuw deel.

Week 8 (17 mei 2020): Kerkelijke verering
Week 7 (10 mei 2020): De laatste jaren
Week 6 (3 mei 2020): Een weg van geloof - 2
Week 5 (26 april 2020): Een weg van geloof -1
Week 4 (19 april 2020): Een nieuw begin
Week 3 (12 april 2020): Donkere jaren
Week 2 (5 april 2020): Jeugd
Week 1 (29 maart 2020): Introductie

Franciscaanse kerkdienst

De OFS organiseert, om met elkaar verbonden te blijven en elkaar te steunen in deze corona-tijd, in samenwerking met de broeders in Megen een franciscaanse eucharistieviering. Deze is opgenomen op zondag 10 mei en uitgezonden vanaf zondag 17 mei om 12.00 uur.

Paasboodschappen

Een paasboodschap. De landelijk minister heeft voor alle OFS-leden een bericht in deze bijzondere tijd. Ook van het CIOFS, het internationale bestuur, is een paasgroet ontvangen. De generaal minister, Tibor Kauser ofs, heeft daarnaast een paasbericht doen uitgaan.

Corona raakt ook OFS-activiteiten

De pandemie die het corona-virus veroorzaakt heeft ook invloed op de activiteiten van de OFS. Hierover schreeft de landelijk minister op 23 maart bijgaande brief. Een week later is besloten het landelijk keuzekapittel te verschuiven naar een later moment dit jaar of zelfs begin 2021 afhankelijk van de omstandigheden; daarover ging een volgende brief.

Gebedsintentie maart

Deze maand bidden wij voor:

 • de katholieken in China: dat de kerk in China mag volharden in haar geloof in het Evangelie en mag groeien in eenheid.
 • voor de nationale broederschappen van Colombia en Libanon en de broederschap van Latakia in Syrië, vanwege de kapittels die daar gehouden worden.

Onze Vader....

Gebedsintentie februari

Deze maand bidden wij voor:

 • de wereld en dan vooral de roep van migranten: wij bidden dat de roep van onze migrerende zusters en broeders, vaak slachtoffer van mensenhandel, gehoord en overwogen mag worden.
 • de OFS: wij bidden voor Nigeria en Venezuela waar deze maand kapittels worden gehouden.

Onze Vader.....

Feest H. Clara

11 augustus is de feestdag van de H. Clara van Assisi. In de Doortocht van juli/augustus beschrijft Ria van Dinther osc de eerste brief van Clara aan Agnes van Praag. Hieronder de tekst van die brief.

 

Eerste brief van Clara aan Agnes van Praag

 1. Aan de hooggeëerde, zeer heilige maagd,
  vrouwe Agnes,
  dochter van de hoogverheven
  en hoogedele koning van Bohemen.
 2. Clara, onwaardige dienstmaagd van Jezus Christus
  en onnutte dienares van de vrouwen (vgl. Lc 17,10)
  die in het klooster van San Damiano
  een besloten leven leiden,
  wenst u als uw in alles ondergeschikte
  en uw dienares
  van harte en met eerbied toe
  dat u de heerlijkheid van het eeuwig geluk
  mag verkrijgen.
 3. Ik heb de zeer passende reputatie gehoord
  van uw heilig gedrag en leven.
  Deze heeft niet slechts mij bereikt
  maar heeft zich bijna over de hele wereld
  opvallend verbreid.
  Hierover verheug ik mij zeer,
  juichend in de Heer.
 4. Niet alleen ik kan hierover juichen
  maar allen die Jezus Christus dienen
  en verlangen te dienen.
 5. U had immers meer dan anderen kunnen genieten
  van pracht en eerbetoon
  en van aardse waardigheid:
  de buitengewone roem
  de wettige echtgenote te kunnen worden
  van de roemrijke keizer,
  zoals dit uw en zijn hoogheid paste.
 6. Maar u hebt dit alles versmaad
  en met heel uw geest en met al de liefde van uw hart
  hebt u de voorkeur gegeven
  aan de allerheiligste armoede
  en aan lichamelijke ontbering.
 7. U ontving een Bruidegom van edeler afkomst,
  de Heer Jezus Christus,
  die uw maagdelijkheid
  altijd onbevlekt en ongeschonden zal behoeden.
 8. Wanneer u Hem liefhebt, bent u kuis;
  wanneer u Hem aanraakt, wordt u reiner gemaakt;
  wanneer u Hem ontvangt, bent u maagd.
 9. Zijn kracht is sterker,
  zijn adeldom verhevener,
  zijn aanblik mooier,
  zijn liefde zoeter
  en heel zijn bevalligheid fijnzinniger.
 10. U bent reeds geboeid door zijn omhelzingen.
  Hij heeft uw boezem getooid met kostbare stenen,
  uw oren gesierd met onschatbare parels,
 11. u geheel omhangen met stralende en schitterende edelstenen.
  Hij heeft u gekroond met een gouden kroon
  waarop het teken van de heiligheid prijkt (Sir 45,12).
 12. Daarom, geliefde zuster, meer nog hooggeëerde vrouwe,
  bent u bruid, moeder en zuster (vgl. Mt 12,50)
  van mijn Heer Jezus Christus,
 13. luisterrijk onderscheiden door de banier
  van onschendbare maagdelijkheid
  en allerheiligste armoede.
  Blijf sterk in de heilige dienst
  die u begonnen bent
  in een vurig verlangen naar de arme Gekruisigde.
 14. Hij heeft voor ons allen
  het lijden van het kruis gedragen (vgl. Heb 12,2).
  Hij heeft ons ontrukt
  aan de macht van de vorst der duisternis (vgl. Kol 1,13),
  die ons in boeien gevangen hield
  om de overtreding van de stamvader.
  Hij heeft ons verzoend met God de Vader
  (vgl. Rom 5,10 en 2 Kor 5,19).
 15. O zalige armoede:
  aan wie haar liefhebben en omhelzen,
  geeft zij eeuwigdurende rijkdom.
 16. O heilige armoede:
  aan wie haar bezitten en naar haar verlangen,
  belooft God het rijk der hemelen (vgl. Mt 5,3)
  en schenkt Hij zonder twijfel
  de eeuwige glorie en het zalige leven.
 17. O liefdevolle armoede:
  de Heer Jezus Christus,
  die regeerde en nog steeds regeert over hemel en aarde
  en die sprak en het was er (Ps 33,9; 148,5),
  heeft zich gewaardigd haar boven alles te omhelzen.
 18. De vossen immers, zegt Hij, hebben holen
  en de vogels van de hemel nesten
  maar de Mensenzoon, Christus,
  heeft niets waar Hij zijn hoofd op neer kan leggen (vgl. Mt 8,20).
  Maar Hij boog het hoofd en gaf de geest (Joh 19,30).
 19. De Heer die zo groot en machtig is,
  wilde in de maagdelijke schoot komen
  en veracht, behoeftig en arm in de wereld verschijnen,
 20. opdat de mensen, die zo arm en behoeftig waren
  en die zo'n grote behoefte hadden aan hemels voedsel,
  in Hem rijk zouden worden gemaakt
  door het bezit van het rijk der hemelen (vgl. 2 Kor 8,9).
 21. Juich daarom zeer en verheug u,
  vervuld van intense vreugde
  en geestelijke blijdschap.
 22. Want de verachting van de wereld
  is u liever geworden dan eerbetoon,
  de armoede liever dan vergankelijke rijkdom
  en u verzamelt u liever schatten in de hemel
  dan op aarde;
 23. daar verteert de roest ze niet
  en vreet de mot ze niet op
  en dieven graven ze niet op en halen ze niet weg (Mt 6,20).
  Daarom is uw loon overvloedig in de hemel (Mt 5,12)
 24. en hebt u met recht verdiend
  zuster, bruid en moeder genoemd te worden (vgl. Mt 12,50)
  van de Zoon van de allerhoogste Vader en de roemvolle maagd.
 25. Ik geloof vast
  dat u tot dit inzicht bent gekomen, namelijk:
  het rijk der hemelen wordt door de Heer
  alleen aan de armen beloofd en geschonken (vgl. Mt 5,3; Lc 6,20),
  want als men iets vergankelijks bemint,
  laat men de vrucht van de liefde verloren gaan.
 26. Men kan niet God en de mammon dienen,
  want men zal of de een liefhebben
  en de ander haten,
  of de een dienen en de ander verachten (vgl. Mt 6,24).
 27. Iemand die kleren aanheeft,
  kan niet vechten met iemand die naakt is,
  want degene die iets aanheeft
  waaraan hij kan worden vastgehouden,
  wordt eerder op de grond geworpen.
  Men kan niet luisterrijk leven in de wereld
  en in het rijk der hemelen met Christus heersen.
 28. Een kameel kan immers eerder
  door het oog van een naald gaan
  dan dat een rijke binnendringt
  in het rijk der hemelen (vgl. Mt 19,24).
 29. Daarom hebt u uw kleren,
  namelijk de vergankelijke rijkdom, afgelegd
  om goed in staat te zijn niet te bezwijken
  voor degene die met u vecht.
  Zo kunt u langs de smalle weg en door de nauwe poort
  het rijk der hemelen binnengaan (vgl. Mt 7,13 14).
 30. Ja, het is een grote en lofwaardige ruil,
  het vergankelijke in plaats van het eeuwige te verlaten,
  het hemelse in plaats van het aardse te winnen,
  het honderdvoudige te ontvangen in plaats van het ene
  en het zalige leven voor altijd te bezitten (vgl. Mt 19,29).
 31. Daarom ben ik van mening
  dat ik, zoveel ik kan,
  uw hoogheid en heiligheid met deemoedige gebeden
  aan het hart van Christus moet aanbevelen (vgl. Fil 1,8).
  Ik bid dat u zich in zijn heilige dienst
  sterk wilt laten maken,
 32. groeiend van goed naar beter,
  van deugd naar deugd (vgl. Ps 84,8).
  Hij die u met heel het verlangen van uw geest dient,
  moge zich dan verwaardigen
  u de verlangde beloning te schenken.
 33. Ik smeek u ook in de Heer, zoveel ik kan,
  dat u mij, uw onnutte dienstmaagd (vgl. Lc 17,10),
  en de overige u toegenegen zusters
  die met mij in het klooster wonen,
  in uw heilige gebeden wilt blijven gedenken (vgl. Rom 15,30).
 34. Daardoor geholpen zullen wij
  de barmhartigheid verwerven van Jezus Christus,
  opdat wij het samen met u verkrijgen
  de eeuwige aanschouwing te mogen genieten.
 35. Het ga u goed in de Heer
  en bid voor mij.

 

Opnames en professies

Een vreugdevolle zaterdag, 3 augustus 2019, in Suriname. Bij de broederschap Fioretti Masanga werden vier zusters opgenomen en hebben drie zusters professie afgelegd op de Regel. Allen gefeliciteerd.

Nederigheid

Paus Franciscus staat op vele manieren in het voetsporen van zijn naamgever Franciscus van Assisi. Lees als voorbeeld de bezinning van deze maand.

Bedankfilmpje uit Venezuela

Als OFS Nederland hebben wij onze zusters en broeders van de OFS in Venezuela geholpen bij een project van medicijnverstrekking aan mensen die het niet kunnen betalen. Dit filmpje ontvingen wij van Chelito Nunez om hun dank aan ons over te brengen. 

40 dagen, 40 manieren

De 40 dagen in de Veertigdagentijd bieden dagelijks de mogelijkheid om iets in de geest van deze periode te doen of op te pakken. Het FAN (Franciscan Action Network) reikt ons 40 mogelijkheden aan. In het Nederlands zijn de acties aangeduid; meer achtergrond is in het Amerikaanse artikel van Dianne Scheper te vinden.

Video over 40 jaar Regel OFS

In 1978 is door paus Paulus VI de huidige regel van de OFS bekrachtigd. Over de ontstaansgeschiedenis is deze videofilm gemaakt.

Generaal Kapittel te Rome

Volg het Generaal Kapittel van de OFS in Rome. Hier vindt u het laatste nieuws van onze internationaal vertegenwoordigster Mariette Fleur ofs.

Paus bidt in Assisi voor vrede

Paus Franciscus is op dinsdag 20 september in het voetspoor van zijn voorgangers, paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI, naar Assisi gegaan om een vredesbijeenkomst te leiden en een dialoog te houden met vertegenwoordigers van andere religies onder het thema "Dorst naar vrede: religies en culturen in dialoog".

Nieuw generaal bestuur CIOFS

In Assisi is vandaag een nieuwe presidency (bestuur) van het CIOFS gekozen. Op de foto staan de uitverkorenen. Ana Fruk zal contactpersoon zijn voor onder andere OFS Nederland.

Activiteiten