De Fioretti (Leeuwarden)

 


De Fioretti is een “broeder-/zusterschap” van vrouwen en mannen in Leeuwarden en omstreken. Zij maakt deel uit van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Nederland binnen de rooms-katholieke kerk.

 

(Fioretti betekent bloempjes. Een eeuw na de dood van Franciscus zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi door een anoniem gebleven broeder samengebundeld in het boek de Fioretti.)

 


 

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bijeen van 15.00 tot 17.30 uur in het Titus Brandsma Huis Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden.


Het bestuur bestaat uit:
Angela Twickler (minister), Jan Bijlsma (viceminister), Geralde Ruijter (secretaris), Joeke Ploeg (penningmeester), Felix van Hulsen (vormingsverantwoordelijke). Peter Vermaat is Geestelijke Assistent van de Fioretti.

Bijeenkomsten van de Fioretti voor 2022:

9 maart 2022 
13 april 2022
11 mei 2022
 8 juni 2022

In de maanden juli en augustus is er een nog af te spreken koffiemorgen of-middag, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Ook proberen we een keer per jaar een bezinningsdag te houden.

In september begint een nieuwe periode.

In november is er de mogelijkheid om een weekend naar het Klooster van de Franciscanessen in Thuine (Duitsland) te gaan, waar we o.l.v. Peter Vermaat een retraite-weekend rond een franciscaans thema hebben, waarbij mensen van elders ook welkom zijn. In het voorjaar is er eenzelfde retraite weekend, maar dan over een bijbels thema. 


Heb je belangstelling om nader kennis te maken met de Orde van Franciscaanse Seculieren stuur dan een mail naar Angela Twickler voor verdere informatie. atm.twickler@gmail.com


De Elisabeth-groep is een groep vrouwen en mannen, die zich ook geraakt weten door Franciscus en Clara van Assisi . Zij is geen OFS-broederschap, maar de belangstellenden laten zich in hun leven vaak al jarenlang leiden door de franciscaanse spiritualiteit. De deelnemers wensen een ander engagement dan de leden van de OFS. Er is geen speciale vormingsperiode of professie nodig om blijvend deel uit te maken van deze groep. Geprofeste leden zijn ook welkom bij deze bijeenkomsten.

Als “custodie” maakt zij ook deel uit van de wereldwijde franciscaanse familie. Zij komt vier tot zes keer per jaar bijeen op de woensdagavond in het Titus Brandsma Huis van 19.00 tot 21.00 uur.

13 april en 11 mei van 19.00 tot 21.00 uur

Voor meer informatie  peter@petervermaat.nl   Je kunt je bij hem voor de avonden aanmelden of kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl