Fioretti (Leeuwarden)

 


Bijeenkomsten van Fioretti in 2024

In principe altijd de tweede woensdag van de maand.
Dit jaar in februari op de derde woensdag.
Data: woensdag 10 januari, 21 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni 2024
van 15.00 -18.00 uur
in het Titus Brandsma Huis Bonifatiusplein 21, Leeuwarden

 

‘Fioretti’ is een “broeder-/zusterschap” van vrouwen en mannen in Leeuwarden en omstreken. Zij maakt deel uit van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Nederland binnen de rooms-katholieke kerk.
(Fioretti betekent bloempjes. Een eeuw na de dood van Franciscus zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi door een anoniem gebleven broeder samengebundeld in het boek de Fioretti.)

Elke bijeenkomst beginnen we met het Getijdengebed om 15.00 uur in de crypte. Inloop vanaf 14.30 uur. Daarna bespreken we o.l.v. onze Geestelijke Assistent Peter Vermaat dit jaar de zogeheten Regel van de OFS, als leidraad voor bewust franciscaans leven.
We proberen vanuit het Evangelie de uitdagingen van deze tijd en de verantwoordelijkheid, die we als individueel mens hebben, te benaderen vanuit het Evangelie en de franciscaanse spiritualiteit. Wij wisselen met elkaar uit hoe ons dit concreet zou kunnen inspireren in ons dagelijks leven en verdieping kan geven aan ons geloof. Wij sluiten af met het samen zingen van het Zonnelied.
Om 17.45 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd met (eigen meegebracht broodje) en soep. Er is dan alle ruimte om uit te wisselen wat je zoal nog verder graag wilt delen.

In de maanden juli en augustus wordt door een van de leden bij iemand thuis een koffiemorgen of-middag georganiseerd, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat, een franciscaans onderwerp kan ter sprake komen, maar het kan ook een ander actueel thema zijn. Vaak wordt een korte wandeling gemaakt.

Het Fioretti-bestuur bestaat uit:
Peter Vermaat (Geestelijke Assistent van De Fioretti), Angela Twickler (minister), Jan Bijlsma (viceminister), Geralde Ruijter (secretaris), Joeke Ploeg (penningmeester), Felix van Hulsen (vormingsverantwoordelijke).

Heb je belangstelling om nader kennis te maken met De Fioretti stuur dan een mail voor meerdere informatie naar Angela Twickler atm.twickler@gmail.com of naar Peter Vermaat peter@petervermaat.nl.

Weet je welkom!

 


 

Annemieke Schimmel, professie 8 juni 2022 Johan Kooistra, opname 14 september 2022

 


 

Elisabeth van Thüringen-groep

Leeuwarden kent een tweede franciscaanse groep o.l.v. Peter Vermaat: de Elisabethgroep. Deze is sinds enkele jaren volop in ontwikkeling.
In de eerste helft van 2024 is dit op woensdagavond 31 januari en 29 mei in het Titus Brandsma Huis Bonifatiusplein 21
20.00 tot 22.00 uur (toegang € 3,- inclusief koffie/thee)

Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen lid te zijn of te worden van de OFS of de zogeheten Franciscaanse Beweging. Zij staat ook open voor belangstellenden van niet-katholieke huize. Zij kan als franciscaanse “Custodie” van de noordelijke regio worden gezien en sluit als zodanig ook aan bij de franciscaanse wereldwijde familie. Zij komt vier keer per jaar bijeen rond een franciscaans thema in het Titus Brandsma Huis op woensdagavond.

Je kunt je voor de avonden aanmelden bij Peter Vermaat peter@petervermaat.nl of bij het Kerkelijk Bureau van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

 

Woensdag 31 januari 2024 om 20.00 uur

Thema: Franciscus en de Drie-eenheid

Het christelijke godsbeeld bij uitstek is de Triniteit, de belijdenis dat we geloven in één God in drie personen. Menigeen zegt dat niet meer zoveel in onze tijd. Toch wordt het geloofsengagement van Franciscus door dit beeld gedragen. Hij knapt drie kerkjes op, slaat tot driemaal toe het evangelieboek open om te weten wat hij moet doen, en hij staat aan de basis van drie ordes. Hoe zag Franciscus God en hoe spreekt hij daarover? Op welke wijze kan dat ons nog inspireren? De avond is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Franciscus, maar ook voor hen die zoeken naar een verheldering van hun godsbeeld.

Inleider: Peter Vermaat
Plaats: Titus Brandsma Huis
Toegang: € 3,- (inclusief koffie/thee)


Woensdag 29 mei 2024 om 20.00 uur

Thema: Franciscus en Maria

Maria, de moeder van Jezus neemt voor velen een belangrijke plaats in hun geloofsleven. Hoe heeft zij van eenvoudig joods meisje kunnen uitgroeien tot de moeder van alle mensen? Welke relatie is er met de godinnen van de oude wereld? Welke plaats heeft zij ingenomen in de geschiedenis van theologie en devotie?  Welke betekenis heeft zij voor de Kerk en voor ons? Voor Franciscus is Maria de eerste, door de Drie-Ene God, gewijde kerk. Zij is oerbeeld van de Kerk. Zij laat zien wat het is tempel van de Heilige Geest te zijn. In het kerkje van Maria ter Engelen ligt dan ook het begin van zijn beweging

Inleider: Peter Vermaat
Plaats: Titus Brandsma Huis
Toegang: € 3,- (inclusief koffie/thee)