Stichting Baby Hope

In 2020 heeft OFS Nederland de Stichting Baby Hope als sociaal project. 

Stichting Baby Hope is in 2003 ontstaan uit een particulier initiatief om medische kraammaterialen, niet gebruikt na een thuis- of ziekenhuisbevalling, door te geven aan zwangere moeders in ontwikkelingslanden. In Nederland helpen meer dan 300 inzamelpunten mee om de kraammaterialen in te zamelen en via diverse depots worden deze materialen aangeboden aan projecten. Via deze projecten (in diverse landen) komen de materialen terecht in geboortehuizen, kraamklinieken en verloskundige afdelingen van kleine ziekenhuizen.

Stichting Baby Hope ondersteunt veel kleinschalige projecten, waaronder het project in Senegal. De kraammaterialen worden ingezet om de sterftecijfers onder moeders en kinderen terug te dringen. In Senegal zal een ontvangen donatie bijdragen aan de opbouw en inrichting van een kleine kliniek in Birassou.

Meer informatie is te vinden op www.stichtingbabyhope.org.

Bijdragen kunnen gestort worden op de rekening van OFS Nederland (IBAN: NL98 INGB 0000 4314 58 t.nv. Orde Franciscaanse Seculieren) onder vermelding van 'Sociaal project 2020'.