Generaal Kapittel OFS 2017 te Rome

 

Het programma van het Generaal kapittel.

Vrijdag 10 november

Op vrijdag zijn de volgende besluiten genomen:

1. Formation
A permanent International Office of OFS Formation will be established to coordinate the work of both initial and on-going formation at the international level so as to deepen the Secular Franciscan’s identity and sense of belonging to the OFS.

2. Life in Fraternity
A review will be undertaken of the structures of the Secular Franciscan Order as outlined in the General Constitutions, with an openness to modifying the General Constitutions where necessary, to create a more decentralized structure that reflects the secular nature of the Secular Franciscan Order and its members. Along with creating a more decentralized structure, a more flexible governance structure should be adopted for the Order that focuses specifically on animating and guiding the local fraternity.

3. Building a Fraternal and Evangelical World
An OFS International JPIC Secretariat will be established to coordinate JPIC activities within the OFS and to work closely with other JPIC Organizations within the Franciscan Family.  This Secretariat will monitor international issues of particular interest to the OFS, provide responses to these issues and act as a focal point for OFS during natural disasters and coordinating disaster assistance with appropriate agencies, directed to both Secular Franciscans and others in the affected areas. 

4. Leadership
Members
To make compulsory for national fraternities to create a national registry of all permanently professed members.
Local Fraternities
Information will be collected on local fraternities in the OFS in order to create an online directory of all local fraternities within the International Fraternity.
Training Leaders
Materials will be developed suitable for the training of leaders (Minister, Vice-Minister, Secretary, Treasurer, Formator, JPIC
Co-ordinator, Youth Co-ordinator, International Councillor).
Creating Pool of Expertise
A pool of Secular Franciscans will be created made up of Secular Franciscans who have acquired extensive experience in serving the OFS and who could work in some of the permanent offices of the Order, preside at national elective chapters, conduct fraternal visits, perform various studies and projects of interest to the OFS, and provide support to national councils in resolving problems.
Collaboration within Franciscan Family
Regular communications with the Franciscan Family will be strengthened, especially with the Conference of the Franciscan Family (CFF), so as to coordinate actions and activities within the broader Franciscan Family.
 

5. Communications
A permanent International Office of Communication will be established and staffed with professionals possessing the required skills in communications, website/social media management and publishing. In some cases, the office may have to retain professional staff on a contractual basis to ensure quality work.

6. Finances
The International Council will develop a financial strategy and plan for the international fraternity which includes both revenue generation strategies and expenditure management controls; this financial strategy would strive to balance the distributions of financial resources between administrative/management requirements and outreach initiatives to national fraternities in need.  

Een Nederlandse vertaling van deze besluiten zal in Doortocht worden opgenomen.


Daarna hebben we een filmpje gezien dat gemaakt is van ons bezoek woensdag aan Subiaco. Vervolgens gaven enkele leden een korte presentatie over hoe zij hun lidmaatschap van de OFS in de praktijk brengen, werd er gesproken over een motie om het Portugees toe te voegen aan de officiële talen van de Orde, werd de Anglicaanse Franciscaanse Derde Orde gepresenteerd en werd informatie gegeven over enkele heiligverklaringsprocessen van OFS-leden.

Het laatste werkonderdeel had betrekking op de budgettering van de internationale broederschap voor de komende drie jaar.

De dag werd swingend afgesloten door de broederschappen uit Latijns Amerika.

 

Donderdag 9 november

In de ochtend gaf een aantal mensen korte presentaties (10 minuten) over het thema ('Zoals U mij gezonden heeft in de wereld, zo heb ik hen gezonden' uit Joh. 17,18) en over het Instrumentum Laboris.

’s Middags konden vragen worden gesteld aan de sprekers, en daarna werd in werkgroepen verder gepraat over – met name – de YouFra en de Internationale Geestelijk Assistenten. Anders dan ik eerder deze week meende, blijken de Italianen zich toch verenigd te hebben in een eigen groep, zodat het aantal werkgroepen nu 7 is (3 Engelstalige, 2 Spaanstalige, 1 Franstalige en 1 Italiaanstalige werkgroep). Aan het eind van de middag hebben de werkgroepen hun conclusies ten aanzien van het Instrumentum Laboris gepresenteerd.

De recreatie ’s avonds werd verzorgd door de OFS van het Afrikaanse continent: opzwepende muziek die tot diep in het gebouw gehoord en gevoeld werd,  en bijbehorende dans.

beeldje dat tegenover het Seraphicum staat

Woensdag 8 november

Vandaag ontbeten om 06:15 uur. Daarna zijn we met de bus naar Subiaco gegaan. Hier heeft Benedictus geleefd als kluizenaar, voordat hij naar Montecassino vertrok. We hebben twee prachtige abdijen bezocht, waarvan vooral de eerste heel veel kleurrijke, oude fresco’s heeft, waaronder de oudste afbeelding van Franciscus. Na de lunch hebben we de mis gevierd en zijn we terug naar Rome gegaan. Na een vrij uurtje (heerlijk!) hebben we gegeten en daarna was er, voor wie dat wilde, gelegenheid tot aanbidding. Fijn, zo’n dagje tussendoor!

                                                          

                  

Dinsdag 7 november

In de ochtendviering werd gememoreerd aan de eerste generaal minister van de OFS, Manuela Mattioli, bij gelegenheid van de 25e verjaardag van haar overlijden. Ook gedurende de dag werd aandacht besteed aan deze bijzondere vrouw.

Na het ontbijt werd gesproken over de voorstellen die door de landelijke broederschappen zijn ingediend naar aanleiding van het Instrumentum Laboris, het discussiestuk dat ongeveer anderhalf jaar geleden is verspreid. De voorstellen zijn gebundeld in een aantal aandachtsgebieden, zoals leiderschap, financiën, communicatie en dergelijke.

Deze voorstellen zijn door de werkgroepen besproken gedurende tweemaal anderhalf uur, dus in totaal een half uur per voorstel. De werkgroepen hebben hun conclusies opgeschreven en ingeleverd. Op basis daarvan worden de voorstellen bewerkt door een aantal mensen, en later deze week aan het kapittel ter stemming voorgelegd.

Om een idee te geven van de talen: er wordt gecommuniceerd in de vier officiële talen Italiaans, Engels, Spaans en Frans. De werkgroepen zijn Engeltalig (3), Spaanstalig (2) en Franstalig (1). De paar mensen die alleen Italiaans spreken hebben zich aangesloten bij één van de andere groepen; voor hen wordt vertaald door leden uit hun werkgroep.

Na de werkgroepen werden presentaties gegeven over projecten van het Presidium voor bepaalde geografische gebieden in de wereld. Er zijn veel mooie ontwikkelingen te melden, de OFS bloeit op op plekken waar je het niet direct zou verwachten, ook in gebieden waar het heel lastig of zelfs erg gevaarlijk kan zijn om Christen, laat staan lid van de OFS, te zijn.

Daarna presenteerde de YouFra zich. Er is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van vormingsmateriaal, er zijn vormingscursussen gegeven en er is een leidraad ontwikkeld voor de vieringen van de YouFra (net zoiets als het Rituale van de OFS).

Bij het avondgebed werd aandacht besteed aan het feit dat de OFS in 2018 40 jaar haar huidige Regel heeft. De aanwezigen hebben hun professie vernieuwd en kregen van het Presidium een mooie print van de originele, Latijnse tekst van de Regel.

De recreatie is verzorgd door broederschappen uit Noord Amerika en Europa. Ook nu weer veel gezelligheid!

 

Maandag 6 november

In de ochtend zijn het verslag van het presidium, van de CAS en van de financiën van de Orde over de afgelopen drie jaar goedgekeurd.

Daarna werd door Michel Versteegh een inleiding gegeven over het thema van het kapittel. Uit zijn persoonlijke ervaringen distilleerde hij tien kernwoorden die de praktische essentie van de OFS karakteriseren. De presentatie van Michel Versteegh werd live uitgezonden en is te zien via Facebook in de groep CIOFS. De lezing werd goed ontvangen; veel mensen gaven aan er in hun thuisland mee aan de slag te gaan. De rest van de werkdag werd besteed aan uitwisseling in werkgroepen en plenair.

De recreatie 's avonds werd verzorgd door Azië-Oceanië en een aantal Europese landen. Vanuit Nederland hebben we iedereen gevraagd hoe “Vrede en alle goeds” in hun eigen taal klinkt. Mooi om al die talen te horen. Ook hebben we de bruine “Vrede en alle goeds”polsbandjes uitgedeeld die we vanuit Nederland hadden meegenomen. Andere landen kwamen met dans, muziek, prachtige traditionele kleding en spelletjes.

Zondag 5 november

De eerste werkdag. Wekker om 06:30, en een uur later ochtendgebed en Eucharistieviering. Fr. Michael Perry OFM ging voor. Een kadootje, want leadership van deze generaal minister van de franciscanen gaat zoveel inspiratie, energie en wijsheid uit… . Michael sprak vooral over leiderschap, en over de relatie tussen leiderschap en dienstbaarheid. We kregen de tekst mee, thuis nog maar eens overlezen.

Na het ontbijt is een hoop tijd besteed aan uitleg over procedures, het kiezen van vier moderatoren die een aantal plenaire sessies in goede banen mogen gaan leiden, en het instellen van enkele commissies.

De rest van de tijd is grotendeels besteed aan het verslag van het Presidium over de afgelopen drie jaar. Er is veel gebeurd in deze periode, met goede berichten over inzet en groei, maar ook verhalen over autoritair handelen en krimp. Het verslag zal aan de plaatselijke broederschappen worden toegezonden.

De OFS heeft nu wereldwijd 70 landelijke broederschappen en 18 opkomende landelijke broederschappen en is verder aanwezig in tenminste 24 landen. Het geschatte aantal leden wereldwijd is 300.000. De YouFra heeft circa 40.000 leden in 38 erkende landelijke broederschappen en 32 opkomende landelijke broederschappen.

Na de rapportage hebben de leden van de CAS – de internationale geestelijke assistenten – verslag gedaan over hun werkzaamheden in de afgelopen drie jaren. Helaas was de tijd te kort om het hele verslag door te nemen en werd volstaan met een korte presentatie. Vanwege dezelfde te krappe planning is de behandeling van het economische verslag verplaatst naar maandag.

De dag werd afgesloten met een feestelijke presentatie van ongeveer de helft van de Europese landen.

Zaterdag 4 november

Vandaag begint het generaal kapittel. We zijn gehuisvest in het Seraphicum in Rome. Daar zijn we in tweetallen per kamer ingedeeld. Ik zit in een mooie kamer, met drie bedden maar met dus één kamergenote, een Australische Een aardige vrouw, en ik vind het fijn dat ze Engels spreekt. Een kamer delen met iemand met wie je geen taal gemeenschappelijk hebt zou een stuk lastiger zijn, al was het maar omdat regelmatig overlegd moet worden over wie de ene kamersleutel meeneemt.

Bij de lunch was het even omschakelen naar de Italiaanse gewoonten. Eerst een bord pasta met iets van spinazie en kaas, daarna vlees (ze doen hier niet aan vegetarische varianten), aardappelen en groente, en tot slot een appel als toetje.

Om 16:45 werden we verwacht voor de openingsviering, een Eucharistieviering waarin kardinaal Pietro Parolin voorging. Daarna avondeten (vergelijkbaar met de lunch) en een korte startbijeenkomst. Om 21:30 uur was het programma afgesloten, en werden we geacht te gaan slapen - en dat lukt goed, nu voor velen van ons de nacht aan de korte kant is geweest.

De sfeer is goed, dit belooft een mooie week te worden!

Presidium met kardinaal