Landelijk keuzekapittel OFS 2017

Van 9 tot en met 11 juni 2017 werd bij de Franciscanessen in Denekamp het landelijk keuzekapittel gehouden. Namens het CIOFS waren aanwezig: Márton Beke ofs, afgevaardigde namens het CIOFS-bestuur en Francis Bongajum Dor ofm cap, een van de vier generale geestelijke assistenten bij het CIOFS.

Op vrijdagmiddag verzamelden de kapittelleden zich in Huize Elisabeth. Deels nieuwe ontmoetingen, deels hernieuwde kennismaking. De vrijdagavond was voor theoloog en lekendominicaan Erik Borgman. Hij was gevraagd om met een inleiding in te gaan op de gebrokenheid in onze wereld, in onze kerk en in onszelf. Hij deed dat op de van hem bekende manier. Vol vuur en zeer inspirerend. Voor een antwoord op die gebrokenheid nam hij ons mee naar het ontstaan van de franciscaanse bedelorde. Welke vragen speelden er toen en wat was het antwoord van Franciscus daarop? Wat kan zijn antwoord betekenen voor de tijd van nu? Hij betoogde dat wij de wereld niet kunnen veranderen, de kerk niet kunnen redden, maar wel een ander geluid kunnen laten horen. Persoonlijk en zeker ook als orde. Dit vraagt wel een houding die niet alledaags is en een beetje vrijgemaakt moet worden van veel vooroordelen en opvattingen. Na de pauze volgde een bewogen uitwisseling.

Op zaterdagmorgen werd onder leiding van Rob Hoogenboom ofm gesproken over activiteiten van de OFS over de afgelopen drie jaren aan de hand van het bestuursverslag. Het bestuur kon met weinig moeite de vragen die gesteld werden beantwoorden. Het laatste punt, een voorstel om de ledenbijdrage en abonnementsprijs voor Doortocht te verhogen, gaf aanleiding tot een flinke discussie. Hierbij moest zelfs teruggegrepen worden op de afwegingen die franciscanen moeten maken als het gaat om de omgang met en inzet van geld. Het voorstel werd aangenomen, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. De aanwezigen bedankten desondanks met luid applaus het bestuur voor het verrichte werk, waarna het bestuur aftrad. Vervolgens werden aandachtspunten geformuleerd voor het nieuw te kiezen bestuur, al met al een behoorlijke lijst. Een groot deel daarvan kwam voor rekening van het aftredende bestuur, maar de aanwezigen vulden dat met nog enkele punten aan. Zoals het organiseren van een reis naar Assisi voor de leden van de OFS in de komende bestuursperiode.

Het resultaat van een bestuur hangt af van het gehele bestuur. Toch was er een woord van dank voor Michel Versteegh, die de afgelopen negen jaren landelijk minister was. Mede door zijn inzet en opstelling kwam sterk de nadruk te liggen op verbondenheid met en medeverantwoordelijkheid van alle broederschappen en individuele OFS-leden. Even later ondersteunde Rob Hoogenboom dit vanuit de franciscanen. Vooral door het initiatief van Michel wordt nu in Den Bosch gewerkt aan een project van de eerste, tweede en derde orde tezamen.

Zaterdagmiddag vond de uiteindelijke bestuurskeuze plaats onder leiding van Márton Beke, daarbij als getuige geassisteerd door broeder Francis Dor. Dit leidde tot de volgende bestuurssamenstelling:

Deze keuze werd bevestigd in een Eucharistieviering met Rob Hoogenboom ofm, Francis Dor ofm cap en Wim Pot ofm als celebranten. Dank was er voor Irene Leliveld ofs die na drie jaren afscheid nam van het landelijk bestuur.

Het nieuwe bestuur met de internationale vertegenwoordigers bij dit keuzekapittel. Van links naar rechts: Márton Beke, Gijs ter Veer, Jan Bijlsma, Michel Versteegh, Theo Reuling, Marianne Versteegh-Moolhuijzen, Wim Pot ofm, Francis Dor ofm cap en Mariette Fleur.

Op zaterdagavond stond kleinkunstenares Charlotte Glorie centraal. Met conferences en liedjes gaf zij haar kijk op de wereld. Nou ja, 'kijk'? Daar is nog wel eens wat mis mee. Dit was een van de centrale punten in de voorstelling van Charlotte. Stel dat je het niet goed ziet? Is er dan wel verschil tussen letterlijk niet kunnen zien met je ogen of een scheef en verkeerd beeld hebben van de mens die je ontmoet? Met haar voorstelling toonde zij haar eigen ervaringen daarmee, soms ons hart roerend, soms een spiegel voorhoudend. Naast de kapitelleden genoten ook een flink aantal zusters van Denekamp van deze voorstelling.

De zondag werd begonnen met deelname aan de Eucharistieviering in de kapel van de zusters. Vervolgens vertelden de internationale vertegenwoordigers Márton Beke en Francis Dor over de CIOFS en wereldwijde internationale OFS-ontwikkelingen. Na het middagmaal kon met veel voldoening, dank en blijdschap afscheid genomen worden.