NieuwsVerrezen!

Pasen, het hoogfeest van de Verrijzenis van Jezus Christus. Wat mag dat gegeven bij ons bewerken. Daarover gaat de bezinning voor deze maand.

Activiteiten