NieuwsBezinningsdag in Zoomvorm

De bezinningsdag van 28 november gaat over de pauselijke Encycliek 'Fratelli Tutti'. Deze dag is in verband met alle corona-maatregelen in de vorm van een Zoomsessie van twee uren en wel van 10.00 - 12.00 uur. Op de pagina bezinningsdagen leest u hoe u zich hiervoor kunt opgeven om deel te nemen.

Activiteiten