NieuwsGebedsintentie maart

Deze maand bidden wij voor:

  • de katholieken in China: dat de kerk in China mag volharden in haar geloof in het Evangelie en mag groeien in eenheid.
  • voor de nationale broederschappen van Colombia en Libanon en de broederschap van Latakia in Syrië, vanwege de kapittels die daar gehouden worden.

Onze Vader....

Activiteiten