NieuwsZalig Nieuwjaar

Een Zalig Nieuwjaar!!

 

Aan Franciscus hebben we de kerststal te danken. Ook al zullen we de kerststal deze dagen weer opruimen, laten we er toch iets van meenemen het nieuwe jaar in. Moge het nieuwe jaar voor jou een beetje lijken op de figuren uit de kerststal:

een beetje op Maria, ingaand op Gods aanbod om lief te hebben, steeds dienstbaar aan anderen....

een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van zijn bescheidenheid en de trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen...

een beetje op de engelen, boodschappers van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk....

een beetje op de herders, die hun schapen leiden en beschermen...

een beetje op de ezel, één en al oor, luisterbereid en veel verdragend; moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg...

een beetje op de os, het dier dat trekt, want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekkers...

en veel, heel veel op het kind, dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen verwarmend.

 

 

Activiteiten