NieuwsGebedsintentie juni

Wij bidden deze maand:

  • dat sociale netwerken integratie bevorderen met respect voor het anders-zijn van anderen.

Aangaande de OFS bidden wij:

  • voor de landelijke broederschappen van Haïti, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, El Salvador, Oostenrijk, Malawi en Puerto Rico.

Onze Vader...

Activiteiten