Begroting baten en lasten van het jaar 2020 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2020        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 5.750   Activiteitskosten 17.950  
Opbrengst vermogen 15.000   Sociaal project 2.653  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 3.500  
Incidentele baten 0   Rentelasten    


  Incidentele lasten 10.000  
Totaal      20.750   Totaal     34.103 -/- 13.353

 

 

Broederschappen 2020 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 700 0 700 100 70 170 530
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 0 0 500 0 500 -/- 500
Fonte Colombo Hilversum 350 0 350 500 75 575 -/- 225
Gilze Gilze 150 0 150 150 0 150 0
Nederweert Nederweert 250 0 250 250 0 250 0
Pax et Bonum Valkenswaard 240 0 240 160 80 240 0
Perfetta Letizia Assen 500 0 500 450 0 450 50
Portiuncula Leiden 450 200 650 475 275 750 -/- 100
San Damiano Delft 800 0 800 460 350 810 -/- 10
Tilburg Tilburg 350 201 551 430 340 770 -/- 219
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.300 0 1.300 2.530 360 2,890 -/- 1.590

 

 

Terug