Overzicht baten en lasten van het jaar 2018 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2018        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 5.879   Activiteitskosten 24.750  
Opbrengst vermogen 18.509   Sociaal project 2.500  
Overige bijdragen 706   Beheer en administratie 2.650  
Incidentele baten 16.100   Rentelasten 1.500  


  Incidentele lasten 5.000  
Totaal      25.094   Totaal     36.400 -/- 7.150

 

 

Broederschappen 2018 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 720 0 720 480 70 550 170
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 100 100 1.000 100 1.100 -/- 1.000
Fonte Colombo Hilversum 350 0 350 500 75 575 -/- 225
Gilze Gilze 500 0 500 450 0 450 50
Nederweert Nederweert 250 0 250 250 0 250 0
Pax et Bonum Valkenswaard 210 0 210 360 0 360 -/- 150
Perfetta Letizia Assen 375 0 375 450 0 450 -/- 75
Portiuncula Leiden 425 250 675 615 105 720 -/- 45
San Damiano Delft 270 0 270 240 290 530 -/- 260
Tilburg Tilburg 600 60 660 925 25 950 -/- 290
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.650 0 1.650 2.100 125 2.225 -/- 575

 

 

Terug