Begroting baten en lasten van het jaar 2017 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2017        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 11.250   Activiteitskosten 19.000  
Opbrengst vermogen 18.000   Sociaal project 2.500  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 2.600  
Incidentele baten 0   Rentelasten 1.300  


  Incidentele lasten 4.150  
Totaal      29.250   Totaal     29.550 -/- 300

 

Broederschappen 2017 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer &
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 900 50 950 800 50 850 100
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 100 100 1.000 100 1.100 -/- 1.000
Fonte Colombo Hilversum 375 0 375 350 50 400 -/- 25
Gilze Gilze 400 25 425 375 25 400 25
Nederweert Nederweert 375 25 400 500 25 525 -/- 125
Pax et Bonum Valkenswaard 200 0 200 150 0 150 50
Perfetta Letizia Assen 425 0 425 475 0 475 -/- 50
Portiuncula Leiden 550 0 550 375 75 450 100
San Damiano Delft 1.100 0 1.100 1.000 100 1.100 0
Tilburg Tilburg 500 25 525 450 110 560 -/- 35
Tau-kring 's-Hertogenbosch 2.500 0 2.500 4.000 150 4.150 -/- 1.650

 

Terug