Cammino Francescano in Heerenveen

 

Onze broederschap in Heerenveen heet Cammino Francescano, hetgeen vertaald uit het Italiaans betekent: Franciscaanse Weg. En dat is wat ons elke dag bezielt. De Weg gaan van Franciscus en zodoende Christus na te volgen. Eens per maand komen we met onze nog kleine en jonge broederschap bij elkaar in Heerenveen in Mariënbosch.

We openen de dag met een openingsviering in de kapel. De liturgie wordt om de beurt door een der broeders of zusters verzorgd. Daarna is het gezellig bijpraten van ieders wel en wee. Een eenvoudige vergadering en een bezinningsgedeelte volgen daarna en wordt besloten met een afsluitende inspirerende tekst.

De samenkomst is elke tweede zaterdagmorgen van de maand van 10:30 tot 13:30 uur en staat open voor iedere belangstellende die zich vooraf kan aanmelden bij onze secretaris Marten Dragtsma ofs. Telefoon: 0561-431503. E-mail: padua@kpnplanet.nl.

 


2016

Boek bij thema 2016Dit jaar zijn we begonnen met het bespreken en mediteren van de onderwerpen uit het boekje: “Rijk leven zonder bezit” van Willem Marie Speelman.

Een handzaam boekje in eenvoudige taal over de Franciscaanse spiritualiteit en met name het “Vivre sine proprio” (leven zonder bezit). Dat het leven ongelooflijk veel rijker blijkt te zijn te leven zonder eigendom, dan een leven waarin we alles tot onze beschikking hebben. Enkele onderwerpen zijn:

- Lifestyle (je moet je leven veranderen)

- Vergeving (een te groot woord voor mensen)

- Kunst en esthetiek in franciscaanse zin.

- De economie van het kwetsbare.

- En nog veel meer.

We hopen hiermee nieuwe inspiratie op te doen om rijk te leven zonder bezit.

 

 


Franciscus op Schiermonnikoog.

Inmiddels is het in onze broederschap een traditie geworden om 1 x per jaar onze bijeenkomst samen te laten vallen met het bezoek aan een Waddeneiland. Dit jaar (2015) Schiermonnikoog. Onze GA (Geestelijke Assistent) pater Henk v.d. Zee ofm was een tijdje vervangend pastor op het mooie eiland. We werden hartelijk ontvangen met koffie en koek in de pastorie van de Sint Egbertkapel. Daar hadden we een mooie viering. Kaarsjes werden aangestoken bij elk gebed.

Een fijne wandeling door dorp, duin en over het strand was mooie gelegenheid om het gesprek met elkaar te ondersteunen. Bij terugkeer kregen we lekkere soep in de zonnige duintuin achter de kapel.

Vorig jaar waren we op Vlieland te gast. Volgend jaar?? 

In de tuin van de pastorie Broeders en zusters op het strand Een zonnige dag op het strand Sint Egbertkapel

Noordelijke wandeltocht 13 juni 2015

In het noorden hebben de broederschappen uit Assen, Leeuwarden en Heerenveen de traditie om een gezamenlijke wandeldag eens per jaar te houden. Dit jaar was het de beurt aan de broedeschap Cammino Francescano uit Heerenveen dit te organiseren. Hoewel wij in Heerenveen “zetelen” komen de meeste broeders en zusters uit Sneek. Dit groepje uit Sneek had de organisatie op zich genomen. We hielden de wandeling in Sneek.

We hadden ook een thema: "De zeven werken van barmhartigheid". We begonnen bij het beeld van Franciscus achter in de St. Martinuskerk aan de Singel met een gedicht over ontmoeten. We togen daarna gelijk naar ons beroemde monument van de stad, de Waterpoort. Op de Waterpoort werd Matteüs 25, 34 – 40 gelezen. En zo gingen we de stad in met wel 20 deelnemers. Bij de voormalige cellulaire gevangenis lazen we het gedicht “Ik leef hartstochtelijk”, geschreven door een gedetineerde (de gevangenen bezoeken). Achter het stadhuis in de tuin van het gemeentehuis lazen we een gedicht van een vluchteling, waarin die zei geen vluchteling te zijn, maar een weggewaaid blad van een boom (de vreemdeling opnemen). Hier was natuurlijk een moment om stil te staan bij wat er in de wereld om ons heen aan de gang is. In Sneek wordt midden in een volksbuurt een asielzoekerscentrum gebouwd voor 500 mensen. Wat natuurlijk voors en tegens oproept bij de wijkbewoners. Maar voor het merendeel positief gelukkig. Daarna een mooie wandeling langs het water richting het RK kerkhof. Alwaar we verrast werden met het luiden van het klokje op het kapelletje. De kosteres had ons aan zien komen (was al ingelicht dat we langs zouden komen met een groep) en luidde voor de Franciscaanse broeders en zusters de klok. Ook daar hadden we een korte meditatie. (de doden begraven). Een gelukje was dat we daar ook net even konden schuilen voor een regenbuitje. De weg werd vervolgd naar AH waar we het gedicht “Mijn moeder is een held” lazen. Over een bijstandsmoeder die toch maar de eindjes aan elkaar moet zien te knopen (de hongerigen voeden). Bij de Joodse begraafplaats en het monument daarvoor hadden we het gedicht “de Aanwezige God” (de naakten kleden).

Dwars door het RK verzorgingshuis, het Bonifatiushuis, ging de tocht. In het tehuis lazen we het gedicht over zorgzame handen. En dáár waren die handen (de zieken bezoeken). De laatste strofe uit het gedicht:

Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die Hand
en de liefde voelbaar maken
die onmisbaar is.

Tenslotte hadden we bij een grote bankinstelling ons laatste gedicht dat ging over uit je kleine bestaan te breken en je menszijn te aanvaarden en dáár voor te kiezen (de dorstigen laven). Natuurlijk waren deze gedichten vrije interpretaties en we hadden ze gekregen van Solidair Friesland. Een organisatie die zich in de diaconie inzet voor de armen en verdrukten in de samenleving.

Terug gekeerd in het St. Martinushuis werden we getrakteerd op belegde sandwiches en koffie. En natuurlijk het goede gesprek. Twee partners van twee onzer broeder en zuster hadden dit voor mekaar gemaakt. Hartelijk dank. De collecte wordt besteed aan ons landelijk sociaal project. We hadden met z’n allen het mooie bedrag van 170 euro bij elkaar gebracht.

Na inspirerende slotwoorden en het gezamenlijk, hand in hand, zingen van Vrede en Alle Goeds namen we hartelijk afscheid van elkaar.


Opname Riemke Gaastra

Op zaterdag 8 november 2014 vierden we het heugelijke feit dat we een nieuwe medezuster konden opnemen in onze broederschap in Heerenveen. Riemke Gaastra uit Sneek had als thema: "Waar liefde is en wijsheid daar is geen vrees en geen onwetendheid" (uit wijsheidsspreuk 27 van Franciscus). Riemke heeft ondertussen haar plaats gevonden en helpt mee aan onze activiteiten. In Sneek zien we haar dikwijls als gastvrouw in het parochiehuis. Wij wensen haar veel geluk en inspiratie toe.

 

 


Keuzekapittel in Megen op 13 september 2014

In het zeer inspirerende Clarissenklooster te Megen heeft de broederschap uit Heerenveen, Cammino Francescano, tijdens hun keuzekapittel een nieuw bestuur gekozen.

Na met elkaar de afgelopen eerste drie jaren van de broederschap te hebben doorgenomen, alle goede dingen die zijn gebeurd en alle moeilijkheden, konden de leden een nieuw bestuur kiezen. Van het Landelijk Bestuur waren minister Michel, vice-minister Irene en Mariette aanwezig.

 

De uitslag van de verkiezing was: minister werd (opnieuw) Leo Gosen, vice-minister en vormingsverantwoordelijke werd Kees van Kordelaar, secretaris werd (opnieuw) Marten Dragtsma en penningmeester werd Fred Emmerig. Met een korte plechtigheid werd dit bevestigd in de stilteruimte van het klooster. We konden de getijden met de zusters meebidden en zondags hadden we een mooie eucharistieviering. We danken de zusters Clarissen voor te betoonde gastvrijheid.

 

Bij de foto:

V.l.n.r.: Marten, Fred, Kees en Leo.

 

 

 

 


 

Programma 2014

Wij bestuderen en bezinnen ons dit jaar met het boekje Leven met Franciscus van Willem Marie Speelman. Het gebed behandelen we zelfs twee maal. Het zijn verhalen van het Ware Leven.

8 maart vieren we de professie van Fred Emmerig.

In mei is het de bedoeling om met elkaar ons te bezinnen en vermaken op het Waddeneiland Vlieland, waar Fred ons laat zien hoe de hoeven worden verzorgd van twee paarden.

Bijeenkomst broederschap

 


Broederschap gaat over zee.

Op 10 mei 2014 hebben we een dag op Vlieland doorgebracht. Het plan was om Fred eens aan het werk te zien als hoefverzorger bij paarden. Het weer zat niet mee, maar och we kunnen wel wat hebben. Als eerste hebben we de plaatselijke Nicolaaskerk bezocht (PKN kerk), hetgeen de eerste protestantse kerk van Nederland heet te zijn. Er zijn ook nog dingen uit de VOC tijd te zien en een kandelaar ter ere van Michiel de Ruyter! In deze kerk hebben we de liturgie van onze dagopening gevierd. En uit volle borst werd het Zonnelied van Franciscus ten gehore gebracht. Het klonk heel mooi in de laat middeleeuwse kerk op Vlieland. Verder hebben we de fietsen benut en een stuk over het eiland getoerd. Maar blij waren we met het warme gastvrije onderkomen van het restaurant in het dorp, alwaar we een eenvoudig doch voedzame maaltijd hebben genuttigd. Nog even het dorp in geweest en daarna weer terug gevaren naar de wal.

Dit uitstapje is ons goed bevallen en waarschijnlijk wordt zoiets een jaarlijks gebeuren. Op stap met een bezinning. Volgend jaar Schiermonnikoog? Alwaar onze kersverse geestelijk assistent (sinds mei 2014 officieel), Henk van der Zee ofm, in de zomer de zielzorg een tijdje waarneemt. We weten ons gezegend met veel goeds!

Buitengaat ToeschouwersOp zeeBelangstellingGA Henk van der Zee ofmJente bekappenKerk Vlieland


Professie van Fred Emmerig (8 maart 2014).

Op een mooie zonnige zaterdag hebben wij het heugelijke feit gevierd van de eeuwige professie van Fred Emmerig in de Orde van Francicaanse Seculieren. Het vond plaats in de kapel in het verzorgingstehuis Mariënbosch in Heerenveen. Daar hebben wij altijd onze bijeenkomsten van onze broederschap Cammino Francescano.

De kapel was die morgen tot de nok gevuld met broeders en zusters, vrienden en vriendinnen. Een klein koor was aanwezig (deel van Intermezzo, waarin ook Fred als bas zingt, van de Sint Martinuskerk in Sneek). De lezingen in de mis waren vrouwelijk gericht. Dat wil zeggen, het vrouwelijke werd benadrukt. Ziel is vrouwelijk (Anima). De eerste lezing was uit het Hooglied. Verder uit de Regel waarin Maria wordt geprezen. En het Evangelieverhaal over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. En dit allemaal op de internationale vrouwendag!

Na de plechtige professie waren er de felicitaties en vreugdevol samenzijn in ús Hoekje (zaaltje waar we altijd zitten), waarbij heerlijke broodjes en koffie niet ontbraken. 


 

Oprichting 19 maart 2011