De Fioretti (Leeuwarden)

 


 

Iedere eerste woensdag van de maand komt de broederschap bij elkaar in het Titus Brandsma Huis, naast de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. Adres: Bonifatiusplein 21. Aanvang: 20.00 uur. Minister: An Tolboom ofs, De Hooidollen 336, 8918 JR Leeuwarden. Tel. 058-2661433.

 


 

De Fioretti bestaat uit ± 18 personen. We beginnen de avond met het Franciscaans avondgebed. Vanaf 7 september 2016 wordt o.l.v. Peter Vermaat ingegaan op het thema Barmhartigheid, dit naar aanleding van het heilig jaar en de daarbij horende bul van paus Franciscus. Incidenteel zal een van de leden de avond leiden. We sluiten om 22.00 uur de avond met het zingen van het Zonnelied.

Doel: spiritualiteit van Franciscus begrijpen en eigen maken, elkaar inspireren en stimuleren.

Fioretti betekent bloempjes. In De Fioretti zijn de beroemdste verhalen over het leven van Franciscus van Assisi (1181 of 1182 – 1226), die een eeuw na de dood van Franciscus door een anoniem gebleven broeder werden opgetekend, bijeengebracht.

De Fioretti worden wel het “lievelingetje” van de Italiaanse literatuur genoemd. De charme van de tekst schuilt voornamelijk in de betoverend eenvoudige en heldere taal ervan, in de pure vertelling zonder retoriek, in de authentieke en bevlogen verbeelding van het “wonderbaarlijke” leven van Franciscus. De verhalen hebben de zeggingskracht van sprookjes, waardoor ze ook niet-gelovige lezers veel leesplezier verschaffen. 


Professie 12 november 2016

Op 12 november 2016 heeft Angela Twickler professie afgelegd op de regel van Franciscus bij de broederschap. In woord en beeld is deze plechtigheid in een verslag na te zien.


Professie 17 oktober 2015

Op 17 oktober 2015 heeft Joeke Ploeg professie afgelegd op de regel van Franciscus. Dit gebeurde bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden. Hiervan zijn ook foto's te zien.


12 oktober 2013: twee professies bij De Fioretti

Van deze plechtigheid is bijgaand fotoverslag gemaakt.