Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Men kan zich hiervoor opgeven bij de Commissie Vorming, bij voorkeur via het e-mailadres vorming@ofsnederland.nl of schriftelijk naar Jan Bijlsma ofs, Fâldenserwei 8, 8834 XJ Baard, tel. 0517-34 14 64. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom; zij kunnen zich voor meer informatie en deelname melden via Jan Bijlsma.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 21 april 2018

Deze dag vindt plaats in Assen (Parochiecentrum H. Franciscus, Dr. Nassaulaan 3-D, Assen). Het werk van het Jeannette Noëlhuis zal dan centraal staan. Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Worker-beweging in de Verenigde Staten, een beweging van radicale christenen en die pacifistisch en anarchistisch is ingesteld. Hun streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten.

Deelname aan de dag is gratis. Opgave bij Jan Bijlsma (zie hierboven of via invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier) is noodzakelijk.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint het programma; om 15.00 uur sluiten we de dag af. Voor soep wordt gezorgd, graag zelf een lunchpakketje meebrengen. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.