Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Men kan zich hiervoor opgeven bij de Commissie Vorming, bij voorkeur via het e-mailadres vorming@ofsnederland.nl of schriftelijk naar Jan Bijlsma ofs, Fâldenserwei 8, 8834 XJ Baard, tel. 0517-34 14 64. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom; zij kunnen zich voor meer informatie en deelname melden via Jan Bijlsma.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 30 maart 2019

Deze dag vindt plaats bij de broederschap in Assen, Dr. Nassaulaan 3.

Ton Peters ofm zal een inleiding houden over liturgieën voor leken. Met name zal het gaan over de afstemming van de inhoud (bijv. keerzang, tekst, gebed, lied,…) en vorm voor de diverse soorten van vieringen. Voor de pauze zal Ton Peters het hebben over de grondstructuur van iedere vorm van liturgie. In het eerste deel zal hij een en ander aanreiken zoals verschillende vormen van liturgie, afzonderlijke onderdelen nader bekijken, wat criteria, enz. Na de pauze gaan we het gehoorde in praktijk brengen, liefst in wat kleine groepjes. Ter afsluiting bekijken we dan plenair het 'gemaakte'.

Deelname aan de dag is gratis. Opgave uiterlijk 25 maart bij Jan Bijlsma (zie hierboven of via invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier) is noodzakelijk.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint het programma; om 13.45 uur begint de afsluitende eucharistieviering in de naastgelegen kerk. De dag is in ieder geval om 15.00 uur geëindigd. Voor soep wordt gezorgd, graag zelf een lunchpakketje meebrengen. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.