Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Men kan zich hiervoor opgeven bij de Commissie Vorming, bij voorkeur via het e-mailadres vorming@ofsnederland.nl of schriftelijk naar Jan Bijlsma ofs, Fâldenserwei 8, 8834 XJ Baard, tel. 0517-34 14 64. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom; zij kunnen zich voor meer informatie en deelname melden via Jan Bijlsma.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 29 september 2018

Deze dag vindt plaats in 's-Hertogenbosch (Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11). Centraal staat het 40-jarig jubileum van de huidige versie van de regel van de OFS. In dat kader zal een forum van drie sprekers een bijdrage leveren aan deze dag: vanuit de eerste orde broeder Rob Hoogenboom ofm, vanuit de tweede orde zuster Chiara Bots osc en vanuit de derde orde broeder Theo Reuling ofs. Vanuit hun eigen regel zullen de sprekers kijken naar de andere orden en daarbij hun eigenheid duiden en die plekken waar de orden elkaar versterken kunnen. 

Deelname aan de dag is gratis. Opgave bij Jan Bijlsma (zie hierboven of via invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier) is noodzakelijk.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint het programma; om 15.00 uur sluiten we de dag af. Voor soep wordt gezorgd, graag zelf een lunchpakketje meebrengen. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.