Bezinningsdagen

Op landelijk niveau wordt vier keer per jaar een bezinningsdag georganiseerd, die bedoeld is voor alle leden. Men kan zich hiervoor opgeven bij de Commissie Vorming, bij voorkeur via het e-mailadres vorming@ofsnederland.nl of schriftelijk naar Jan Bijlsma ofs, Fâldenserwei 8, 8834 XJ Baard, tel. 0517-34 14 64. Naast leden en aspirant-leden van de orde zijn ook andere geïnteresseerden in het leven van Franciscus en Clara van harte welkom; zij kunnen zich voor meer informatie en deelname melden via Jan Bijlsma.

Eerstvolgende bezinningsdag: zaterdag 26 januari 2019

Deze dag vindt plaats in 's-Hertogenbosch (locatie is nog onzeker, maar waarschijnlijk het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11).  

Inleider die dag is Gerard Pieter Freeman, deskundige op het gebied van de franciscaanse geschiedenis en spiritualiteit. Hij gaat in op de ontmoeting van Franciscus met de sultan Malek Al-Kamil tijdens de vijfde kruistocht in 1219, 800 jaren geleden.

Deelname aan de dag is gratis. Opgave bij Jan Bijlsma (zie hierboven of via invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier) is noodzakelijk.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint het programma; om 15.00 uur sluiten we de dag af. Voor soep wordt gezorgd, graag zelf een lunchpakketje meebrengen. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.