Bezinning van deze maand

In liefde weer mens worden

5 mei 2020 75 jaar Bevrijding!

Uit Phil Bosmans, in liefde weer mens worden:

“Niets gebeurt er in de wereld wat niet eerst gebeurd is in het hoofd en het hart van mensen! Revoluties die losbarsten, en oorlogen die uitbreken, zijn reeds lang bezig onder de oppervlakte aan de binnenkant van de mens. Ze zijn als oude zweren die openbreken en de wereld met etter vullen! 

Als de binnenkant van de mens verandert, verandert alles, heel de wereld! 

Meer dan enig ander wezen wijzigt de mens het bestaan van de dingen en het leven op aarde. De maatschappij kan zichzelf niet veranderen. Alleen de mensen kunnen dat.

Het wordt voor iedereen hoe langer hoe meer duidelijk dat we slechts zullen overleven niet dank zij een perfect machtsevenwicht in de wereld, niet dank zij welvaart en comfort, of dank zij wetenschap en techniek en de wonderen van de elektronica, maar enkel en alleen dank zij dat ene zo menselijk en goddelijk gegeven: Liefde!

In onze kunstmatig opgebouwde wereld is een fout gemaakt. Er is iets vergeten, iets fundamenteels, dat door niets anders vervangen kan worden. Er werden sociale wetten gemaakt, sociale instituten opgericht en diensten voor public relations,  maar men vergat, dat dit alles geen zin heeft, als in elke menselijke relatie, achter loketten en door papieren dossiers heen geen menselijk hart zichtbaar en voelbaar wordt. Men vergat rekening te houden met de grootste sociale en gemeenschapsvormende kracht, die Jezus in de wereld bracht toen Hij zei: “Bemint elkander! Houdt van elkaar! Hebt elkander lief!

Het westen heeft geen gebrek aan kennis, aan deskundigheid en vaardigheid, maar een grondig gebrek aan liefde.”

Moge de liefde onze vrede bewaren!

Vrede en alle goeds,
Wim Pot ofm