Bezinning van deze maand

Veertigdagentijd

 

Deze maart staat in het teken van de veertig dagen tijd.

Bij het begin van deze vastenperiode hoorden we hoe Jezus veertig dagen de woestijn in ging. Daar deed de duivel hem na 40 dagen vasten drie aantrekkelijke voorstellen:

  1. Hij zei tegen Jezus: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.'
  2. Vervolgens voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld, en sprak tot Hem: 'Heel dat machtsgebied zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn.'
  3. Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 'Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.'

 

In zijn reactie op deze voorstellen gaf Jezus een programma voor ons leven als Christen:

  1. 'Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.'
  2. 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult Gij aanbidden en Hem alleen dienen.'
  3. 'Er is gezegd: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.

 

In deze dagen gebruik ik deze uitspraken om mezelf een paar indringende vragen te stellen:

  1. Waar put ik mijn kracht uit, waar zoek ik mijn inspiratie, wil ik wel echt luisteren, en wat/Wie geeft zin aan mijn leven?
  2. Wanneer probeer ik macht uit te oefenen over anderen, en waarom? En in hoeverre ben ik zelf werkelijk van harte bereid de Heer te dienen?
  3. Kan ik aanvaarden dat alles in Gods hand is en dat ik door Hem geliefd ben, zonder Hem te willen uitdagen dat te bewijzen? En: hoe belangrijk is mijn reputatie voor mij?

 

Zomaar wat vragen die me deze dagen bezig houden….

Mariette Fleur ofs