Bezinning van deze maand

Terug naar de basis

We leven in een bijzondere tijd. Een virus waart rond en rooft het leven van velen, familie, vrienden, bekenden en onbekenden. Dit jaar zullen we niet samenkomen om Palmpasen te vieren. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en zelfs de Paaswake – we zullen ze alleen thuis kunnen vieren, al dan niet via tv of internet deelnemend aan een viering elders.

Deze veertigdagentijd is onze onthouding anders en vergaander dan gebruikelijk, en ook ons leven na Pasen is soberder, zolang het nodig is. In deze tijd gaan we, lijkt het, meer zien wat echt belangrijk is. Er ontstaan veel mooie initiatieven, mensen helpen en bemoedigen elkaar. In plaatselijke broederschappen worden nieuwe manieren gevonden om contact met elkaar te houden. 

Jezus zegt: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden” (Matt. 10:28a). Dat geldt ook voor virussen – zij kunnen ons lichaam doden, maar niet onze ziel.  Wij mogen erop vertrouwen dat we, ook nu, in Gods hand zijn. Onze toekomst is een leven bij de verrezen Heer!

 

Mariette Fleur ofs