Bezinning van deze maand

Vasten

De vastentijd die nu begint roept op tot even de tijd nemen voor jezelf, tijd tot inkeer en bezinning. Jezus trok zich veertig dagen terug in de woestijn. Kunnen wij tijd voor onszelf vinden? In een toespraak tot religieuzen zei paus Paulus VI ooit:

“Vandaag zijn wij in een wereld die in de greep lijkt van een koorts die zelfs het heiligdom en de eenzaamheid binnendringt. Lawaai en tumult hebben bijna alles ingenomen. De mensen kunnen zich niet meer inkeren. Ten prooi aan duizend verstrooiingen, verspillen zij hun energie over het algemeen aan verschillende vormen van moderne cultuur. Kranten, tijdschriften, boeken nemen de intimiteit van ons huis en ons hart in. Het is moeilijker dan vroeger om gelegenheid te vinden voor die inkeer waarin de ziel zich helemaal door God laat opnemen”.

Zich terugtrekken in een kapel of op een eenzame plaats om terug contact te vinden met God, is niet altijd mogelijk. De heilige Franciscus van Assisi suggereert daarom een ander middel dat meer in het bereik ligt. Wanneer hij zijn broeders op de wegen van de wereld zond, zei hij: wij hebben altijd een kluis bij ons, overal waar wij gaan en telkens we het willen, kunnen wij zoals kluizenaars terug naar binnen in die kluis. “Broeder, het lichaam is de kluis en de ziel de kluizenaar die ze bewoont om tot God te bidden en te mediteren”. Het is zoals altijd een woestijn hebben, “beneden bij u” of beter “binnen bij u”, waar men zich ieder moment door het denken kan terugtrekken, ook als men op straat is.