Bezinning van deze maand

Franciscaanse gedenkmaand

Augustus heeft als maand de meeste feest- en gedenkdagen op de Nederlandse OFS-kalender.  De belangrijkste (franciscaanse) elementen zijn erin uitgelicht.

2 augustus – Heilige Maagd Maria ter Engelen in Portiuncula

... Franciscus had in Portiuncula een kapelletje (in bruikleen van de benedictijnen) opgeknapt dat aan Maria was gewijd. … Franciscus zag Portiuncula als de geboorteplaats van zijn orde. Daar kwam men bij elkaar voor het kapittel. Daar was het ook dat Franciscus de haren van Clara afknipte en zij haar godgewijde leven begon. Volgens de overlevering kreeg Franciscus van de paus de mondelinge toezegging van een volle aflaat. … In 1226 is Franciscus in Portiuncula gestorven.

4 augustus – Joannes-Maria Vianney (pastoor van Ars) (1786-1859) – lid Derde Orde

... Hij sliep op de grond van zijn pastorie, vastte voor de zonden van zijn parochianen en gedacht hen iedere nacht in zijn gebed. … Na verloop van tijd ontdekte men hoe authentiek hij was. … De uitspraak “Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij” sloot naadloos aan bij zijn theologische visie. …

7 augustus – Alphons Ariëns (1860-1928) – lid Derde Orde

... Hij zette zich in Enschede in voor de fabrieksarbeiders in de textiel en boog hij de kerkelijke armenzorg om tot katholieke sociale actie. Hij richtte werkliedenverenigingen en vakbonden op. … Ook zette hij zich in voor de drankbestrijding. … Later stimuleerde hij allerlei initiatieven en bewegingen, zoals de katholieke vrouwenbeweging en de katholieke lectuurvoorziening. …

11 augustus – Clara van Assisi (1193/94-1253) – stichteres Clarissen

… Zij werd al snel aangetrokken door ‘woord en voorbeeld’ van Franciscus. Ze ontvluchtte haar ouderlijk huis … om door Franciscus opgenomen te worden in zijn boetebeweging. … Zij vestigde zich in het kloostertje van San Damiano om daar te leven naar haar diepe intuïtie: als arme zuster leven uit de hand van de Barmhartige, de Gever van alle goeds. … Na de dood van Franciscus ontplooide Clara zich steeds meer tot leidsvrouwe van haar zusters. Ook de paus en de bisschop wisten haar wijze woorden te waarderen en zochten haar op. …

14 augustus – Maximiliaan Kolbe (1894-1941) – Minderbroeder Conventueel

… Als hoofd van een militante Mariabeweging is hij gevangen gezet in Auschwitz. … Hij bood zich aan om, plaatsvervangend voor een huisvader, in de hongerbunker te sterven. In die bunker heeft hij zijn lotgenoten moed ingesproken. …

16 augustus – Rochus van Montpellier (1295-1327) – lid Derde Orde

… Hij ging als jongeman op bedevaart naar Rome. Daar bleek de pest te zijn uitgebroken en hij besloot de mensen te gaan helpen tot hij zelf door de pest werd getroffen. … Toen hij was genezen trok hij uit dankbaarheid als pelgrim naar Santiago. …

19 augustus – Lodewijk van Toulouse/Anjou (1274-1297) – Minderbroeder Franciscaan

… Als koningszoon deed hij afstand van de troon. … Kort na zijn geloften als franciscaan afgelegd te hebben, werd hij, zeer tegen zijn zin, bisschop van Toulouse. Hij had hart voor de armen en noodlijdenden, aan wie hij alles afstond dat hij niet nodig had. … Niet veel later verzocht hij de paus zijn bisschopsambt te mogen neerleggen om zich te kunnen terugtrekken in het klooster voor een leven van eenvoud en gebed. …

25 augustus – Lodewijk de heilige (1214-1270) – patroon van de Derde Orde

… Koning Lodewijk IX kwam al jong op de troon van zijn vroeg gestorven vader. ... Hij was een wijs, rechtvaardig en barmhartig heerser. … Het volk had bewondering voor hem en hij werd door hen ‘de heilige’ genoemd. …

 

Bij al deze heiligen komen we (franciscaanse) eigenschappen tegen als: godgewijd leven en gebed, eenvoud, sociale betrokkenheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid, zelfopoffering. Laat deze heiligen een spiegel voor ons zijn, en laten we proberen op een of andere manier hen na te volgen in dié aspecten die bij ons passen.

Een inspirerende maand toegewenst. Vrede en alle goeds,

Marianne Versteegh ofs