Bezinning van deze maand

Werelddag van de Armen (19 november 2017)

Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden.

Hoeveel bladzijden geschiedenis zijn er in tweeduizend jaar geschreven door christenen die in alle eenvoud en nederheid en met de edelmoedige fantasie van de naastenliefde hun arme broeders en zusters hebben gediend?

Onder hen valt vooral het voorbeeld van Franciscus van Assisi op, dat door talrijke andere heilige mannen en vrouwen in de loop der eeuwen is gevolgd. Hij stelde zich niet tevreden met de lepralijders te omarmen en hun een aalmoes te geven, maar hij besloot naar Gubbio te gaan om bij hen te zijn. Hijzelf zag in deze ontmoeting de omslag van zijn bekering: "Toen ik in zonde leefde, leek het mij bitter lepralijders te zien en de Heer zelf bracht mij onder hen en betoonde hun barmhartigheid. En toen ik mij van hen verwijderde, werd wat mij bitter leek, bij mij veranderd in zachtheid van ziel en lichaam" (Test. 1-3: FF 110). Dit getuigenis laat de omvormende kracht zien van de naastenliefde en de levensstijl van de christenen.

Moge deze nieuwe Werelddag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zijn om steeds meer ervan overtuigd te zijn dat delen met de armen het ons mogelijk maakt het evangelie in zijn diepste waarheid te begrijpen. De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evangelie te aanvaarden en te beleven.

 

 

Gedeelten uit de boodschap van Paus Franciscus tot uitroeping van de 33e zondag door het jaar als Werelddag van de Armen.