Bezinning van deze maand

17 februari - feest van de Zeven HH. Stichters van de Servietenorde

De Servieten vormen een religieuze orde, die in 1233 op grond van een gezamenlijk Maria-visioen door zeven vooraanstaande burgers van Florence als bedelorde in het leven werd geroepen. Zij vormden een reactie op de materialistische mentaliteit en de teloorgang van religieus besef, zoals die steeds meer zichtbaar werden in het rijke Florence van hun dagen. Aanvankelijk bewoonden zij een burgerhuis in de stad. In 1234 trokken zij zich als kluizenaars terug op de Monte Senario bij Florence. Hun regel ontleenden zij aan de geschriften van Sint Augustinus († 430), waar ze een aantal elementen aan toevoegden uit de regel van de dominicanen. Er is ook een contemplatieve vrouwelijke tak en een derde orde.

(www.heiligen.net)

 

Ik zie een aantal paralellen met de stichting van de orde van de minderbroeders:

- beide ordes ontstonden in Italië in de eerste helft van de 13e         eeuw;
- beide ordes zijn bedelordes;
- beide ordes vormden een reactie op de materialistische           mentaliteit;
- beide ordes vormden een reactie op de teloorgang van religieus    besef.

 

Laten we op of rond 17 februari bidden dat er nu én in de toekomst mensen zoals Franciscus en zoals de servieten ‘opstaan’ om Kerk en wereld een spiegel voor te houden, zodat men beseft dat materialisme niet het ‘hoogste goed’ is en dat het religieuze besef niet verloren gaat.

 

Marianne Versteegh ofs