Bezinning van deze maand

Veertigdagentijd

God roept de mens op reis te gaan

Het lied dat we de afgelopen dagen zongen in de liturgie vertelt over de tocht van het volk van God van Egypte naar het Beloofde land. Veertig jaar op weg, een mensenleven lang. Het Bijbelboek Exodus vertelt dit verhaal uitvoerig.  

Alle twijfels van het volk, van de weerbarstigheid van het leven, worden verhaald. Op de meest donkere momenten, als de mens volledig af wil haken laat God zich kennen, zien en ervaren. In het Manna in de woestijn, de kwartels die over vliegen, in het water uit de rots. Ja zelfs in de weg dwars door de zee.

Met vallen en opstaan bereikt het Volk uiteindelijk het land van melk en honing, nieuwe toekomst, de goede bestemming. En in het gewone ritme van de tijd gaat God ongemerkt mee. In de wolkkolom overdag en de vuurzuil bij nacht. De tocht is zwaar, maar toch….

Zo zijn ook wij op weg, naar Pasen, feest van bevrijding en nieuw begin, feest van het Leven met een hoofdletter. Wat het Joodse volk onderweg in de woestijn overkwam is soms ook onze ervaring en ons gevoel. Soms bij hele bijzondere en indringende gebeurtenissen. Niets menselijks is ons vreemd. Maar ook in het gewone leven dag in, dag uit. Want ook daar komen vragen over het gaan van de weg op ons af.

En we moeten gaande blijven. Met vallen en opstaan de weg zoeken en vinden. Misschien kun je jezelf de tijd gunnen om elke dag even stil te staan, echt de stilte te zoeken. En kan dat juist je helpen om de weg weer te zien. En God in jouw leven? Misschien wel in de wolkkolom die je bijna niet ziet of in de vuurzuil waar je achteloos aan voorbijgaat, maar Hij zal ook u en mij de weg wijzen naar het nieuwe Leven, naar Pasen in ons bestaan.

God roept de mens op reis te gaan…..goede reis in déze 40 dagentijd.

Theo Reuling ofs