Bezinning van deze maand

Luisteren

Op 12 en 13 juni komt het landelijk keuzekapittel bijeen. Tijdens dit kapittel wordt de afgelopen bestuursperiode geëvalueerd, worden aandachtspunten voor de komende drie jaar geformuleerd en wordt een nieuw bestuur gekozen. Vanwege corona vindt dit kapittel een jaar later plaats dan gepland.

In het Engels wordt gezegd dat het kapittel wordt gevierd (‘the chapter is celebrated’). Niet zozeer vieren als zomaar een feestje, maar zoals Eucharistie wordt gevierd. Een plechtige, kerkelijke handeling. Daarom heeft de bestuursverkiezing pas effect als deze door de gedelegeerde van de generaal minister wordt bekrachtigd “in naam van de Kerk en de franciscaanse familie”.

Maar het kapittel is niet alleen maar plechtig. Het mag ook een vreugdevolle bijeenkomst zijn waarop we elkaar als broeders en zusters ontmoeten. We luisteren naar elkaar en proberen te ontwaren wat de heilige Geest ons ingeeft.

Het kapittel wordt gevormd door de afgevaardigden van de plaatselijke broederschappen en de leden van het aftredend bestuur. Daarnaast zal er een aantal geïnteresseerden aanwezig zijn. Maar ik hoop dat het kapittel zal worden gedragen door veel meer broeders en zusters van de OFS; bid voor ons kapittelleden, dat we onder leiding van de heilige Geest kunnen luisteren en verstaan, en dat er besluiten worden genomen die tot zegen zullen zijn.

Ik sluit graag af met een dagboeknotitie van Dag Hammmarskjöld:

Tegen het verleden: dank,
tegen de toekomst: ja!

 

 

Vrede en alle goeds,

Mariette Fleur ofs