Bezinning van deze maand

Elisabeth van Thüringen

17 november: feest van een van onze patroonheiligen, Elisabeth van Thüringen. Het levensmotto dat we van haar hebben doorgekregen is: "We moeten de mensen blij maken"!

Een gezellin van Elisabeth vertelt:

“Nadat Elisabeth weduwe was geworden, leed ze grote armoede omdat haar zwager haar erfenis in beslag had genomen. Uiteindelijk ontving zij tweeduizend zilveren marken, een vorstelijk bedrag. Ze riep uit de omgeving van Marburg, waar zij een hospitaal gesticht had, alle armen en zieken bijeen en gaf opdracht om in één keer vijfhonderd marken uit te delen. (…)

Als die dag ten einde loopt, vertrekken de armen die gezond zijn in het heldere licht van de maan met hun geld, maar de zwakken en zieken blijven achter bij het ziekenhuis. Als Elisabeth dat ziet, zegt ze: ‘Laten we ze nog iets geven.’ Iedereen moet zes Keulse stuivers krijgen (…). Dan laat ze brood uitdelen. Als dat gebeurd is, zegt ze: ‘Laten we hun vreugde compleet maken. Steek het vuur voor ze aan.’ Over de hele breedte van de hof worden vuren ontstoken. Ze laat de voeten van de mensen wassen en zalven en doet zelf mee. De armen beginnen te zingen omdat ze het goed hebben. Als Elisabeth dat hoort, zegt ze tegen haar gezellinnen: ‘Heb ik het jullie niet gezegd: we moeten de mensen blij maken.’ En ze is blij omdat de armen blij zijn.”

 

(uit: ‘Elisabeth van Thüringen: We moeten de mensen blij maken’, onder redactie van Gerard Pieter Freeman)

 

Marianne Versteegh-Moolhuijzen ofs