Bezinning van deze maand

Laten we beminnen

 

“Laten wij allen

met heel ons hart,

met heel onze ziel,

met heel ons verstand,

met heel onze kracht en sterkte,

met heel ons inzicht en al onze vermogens,

met heel onze inzet,

met heel ons gevoel en tederheid,

met al onze wensen en verlangens

de Heer God beminnen.”

 

Franciscus van Assisi

 

 

Gijs ter Veer ofs