Bezinning van deze maand

Een gebed tot de Schepper

Heer, Vader van onze menselijke familie,

U hebt alle mensen gelijk in waardigheid geschapen:

stort een broederlijke geest in ons hart

en inspireer in ons een droom van hernieuwde ontmoeting,

dialoog, gerechtigheid en vrede.

Beweeg ons om gezondere samenlevingen

en een waardigere wereld te creëren,

een wereld zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

 

Moge ons hart openstaan

voor alle volkeren en naties op aarde.

Mogen wij de goedheid en schoonheid erkennen

die u in ieder van ons hebt gezaaid,

en zo banden van eenheid, gemeenschappelijke projecten

en gedeelde dromen smeden. Amen.

 

Met dit gebed sloot paus Franciscus de encycliek 'Fratelli tutti' af welke hij ondertekende op 3 oktober 2020 in Assisi.