Bezinning van deze maand

Iepen Mienskip

Iepen Mienskip is Fries voor Open Gemeenschap, het thema voor de Nederlandse Culturele hoofdstad van dit jaar: Leeuwarden. Een onderwerp dat raakt aan de Franciscaanse spiritualiteit, want daarin past open staan voor de ander, voor je medemens.

Luisteren naar de ander en de ander accepteren zoals die is. Het betekent ook andere meningen accepteren en de verschillen samen respectvol bespreken zonder de ander jouw mening op te dringen.

En doen we dat?

Op Europees en Nederlands niveau schort het mijns inziens daaraan, want kun je een quotum stellen aan de genoemde openheid? Hoe ga je om met de komst van vluchtelingen, met armoe? Waarin investeer je? In Nederland zie je ook op gemeentelijk niveau daarin verschillende handelwijzen in de benadering van menselijke problemen.

Verandering op grote schaal bewerkstelligen is moeilijk en moeizaam. Aan de  basis voor verandering staan wijzelf: hoe open zijn wij, ben ik. Ben ik insluitend naar de ander, de vreemde, de arme, …. of uitsluitend?

Daarin is Franciscus van Assisi een groot voorbeeld: hij stapte van zijn paard af en omheldsde de melaatse.

Jan Bijlsma ofs